Slovenski etnografski muzej je nagrajen za projekt SWICH. Foto: BoBo
Slovenski etnografski muzej je nagrajen za projekt SWICH. Foto: BoBo

Komisija je projektu SWICH (Sharing a World of Inclusion; Creativity and Heritage – Delitev sveta vključenosti, ustvarjalnosti in dediščine) nagrado podelila zaradi mednarodnega medpartnerskega sodelovanja v okviru Evrope, interdisciplinarnega pristopa, participativne ter inkluzivne razstave in mednarodne prepoznavnosti.

Utemeljitev omenja tudi spodbujanje ustvarjalnega dialoga, spodbujanje nove univerzalne odgovornosti za dediščino med (etnografskimi) muzeji v diaspori s skupnostmi, iz katerih muzejski predmeti izvirajo, prepoznavnost ICOM-ovih načel in vpliv na razvoj stroke v slovenskem prostoru z naslavljanjem vprašanj zbiralne politike za prihodnost in vprašanj uporabe digitalne tehnologije.

Kakšno je poslanstvo etnografskih muzejev danes?
Projekt SWITCH je potekal med novembrom 2014 in septembrom 2018. Vključeval je deset evropskih etnografskih muzejev in muzejev svetovnih kultur, njegov cilj pa je bil premisliti vlogo in poslanstvo tovrstnih muzejev danes. V sodelovanju s partnerskimi muzeji, umetniki in ciljnimi družbenimi skupinami je projekt obravnaval razmerja med zunajevropskimi zbirkami in ljudmi v sodobni družbi, upoštevajoč specifičnost zgodovinskega in družbenopolitičnega konteksta, v katerem delujejo muzeji, ter vizije muzejske stroke na področju zbiranja in predstavljanja zunajevropskih zbirk vsakega sodelujočega muzeja.

Novi pristopi in novi obiskovalci
Projekt Daleč, tako blizu, 25. bienale oblikovanja pa je komisija nagradila za promocijo letošnje ICOM-ove teme: Hiperpovezani muzeji: novi pristopi, novi obiskovalci, načel mednarodnega transdisciplinarnega sodelovanja, mednarodne prepoznavnosti in vzpostavljanja mednarodnega dialoga.

V utemeljitvi je omenjeno tudi spodbujanje razmišljanja o vlogi muzeja in razvijanje novega formata bienala, spodbujanje naravne ter kulturne raznolikosti, prepoznavnost ICOM-ovih načel in spodbujanje kreativnega razmisleka o razpisani temi prek vzorčnega modela kulturne ter socialne inovacije s primerom uporabe dediščine in lokalne problematike kot sredstev za produkcijo novega, ki jih udejanja projekt.

BIO 25 je potekal med 25. majem in 29. oktobrom 2017 in je v obliki produkcijsko-razstavnega projekta temeljil na procesu sodelovanja različnih akterjev iz Slovenije in Evrope, od posameznikov do institucij. Povezoval je 55 partnerjev (muzejev, kulturnih in izobraževalnih institucij, ministrstev, vladnih organizacij, občin, podjetij, civilnih iniciativ) z več kot 80 mednarodnimi strokovnjaki in ustvarjalci. Zasnovan je bil kot mednarodna platforma za nove pristope v oblikovanju, kjer so interdisciplinarne skupine razvijale alternative obstoječim sistemom vsakdanjega življenja.

Edine muzejske nagrade za mednarodne dosežke slovenskih muzejev in galerij je prvi dan kongresa podelil minister za kulturo Dejan Prešiček.

Na tridnevnem kongresu, na katerem se srečujejo številni v muzejih zaposleni strokovnjaki, so govorili o hiperpovezanih muzejih, novih pristopih, novih obiskovalcih in evropskem letu kulturne dediščine.