Foto:
Foto:
Letos sta bila nagrajena kar dva učitelja klarineta.
Dragica Markovič je vzgajala številne mlade pianiste.

Nagrade in priznanja za glasbeno vzgojo in izobraževanje je podelila Zveza slovenskih glasbenih šol (ZSGŠ) v glasbeni šoli v Cerknici. Vid Marcen ter Mirko in Renata Rebolj so bili nagrajeni za življenjsko delo, priznanja za dolgoletno uspešno delo na tem področju pa so dobili Karel Leskovec, Dragica Markovič in Valter Petrič. Nagrade so poimenovane po slovenskem skladatelju, zborovodji in glasbenem pedagogu Franu Gerbiču, po 14 letih prekinitve pa so jih ponovno uvedli lani.

Pedagog, organizator, vodja
Delovanje Vida Marcena je najvidneje zapisano v glasbeni šoli v Celju, ki jo vodi že 29 let. V tem času jo je razvil v sodobno in uspešno ustanovo, ki za šolanje nadobudnih glasbenikov skrbi na osnovni in srednji stopnji. Od leta 1987 je tudi izvedenec za pedagoško področje za glasbeno in umetnostno vzgojo v naših osnovnih in srednjih šolah, kar mu je ob pedagoških, vodstvenih in organizacijskih dosežkih tudi prineslo nagrado.

Resnejša glasba tudi iz središč Slovenije
Zakonca Mirko in Renata Rebolj sta resnejšo glasbo pripeljala tudi ven iz osrednje Slovenije. Mirko Rebolj je bil med letoma 1953 in 1956 prvi ravnatelj novoustanovljene glasbene šole Hrastnik, v kateri so najprej poučevali klavir, violino in pihala. Dve leti zatem se je posvetil vodenju glasbene šole na Rakeku, ki je pod njegovim ravnateljevanjem delovala naslednjih 28 let, ko je odšel v glasbeno šolo v Ribnici. Reboljeva sta dobro znana tudi širše, v cerkniški, bloški in loški dolini, kjer sta sodelovala kot nesebična kulturna delavca.

Vzgojitelj številnih klarinetistov
Karla Leskovca najbolje poznajo klarinetisti iz Domžal in okolice, saj jih vzgaja za pihalne orkestre Domžale, Mengeš in Moravče ter za simfonični orkester Domžale-Kamnik. Širši glasbeni javnosti je postal znan kot sodelavec in triletni vodja študijske skupine za klarinet, ki je pripravljala nov učni načrt za poučevanje tega glasbila. Leskovec vodi tudi vokalne skupine, med katerimi je največ uspeha požel z dekliškim zborom Domžale in Domžalskim komornim zborom.

Od pianistov do vseh nadobudnih glasbenikov
Dragica Markovič se je najprej posvečala nadobudnim prihodnjim pianistom, od leta 1990 pa je ravnateljica glasbene šole Ljutomer, v kateri je poskrbela tudi za prenovo inštrumentarija in prenovo zgradbe šole. A to so le nekateri od njenih uspehov, vidni tudi laični javnosti; nepogrešljiv je tudi njen prispevek k delovanju različnih glasbenih skupin.

Prevlada učiteljev klarineta
Pomemben učitelj klarineta in prav tako član skupine, ki je pripravljala nov učni načrt za to trobilo, pa je še en dobitnik priznanja Frana Gerbiča Valter Petrič. Za nove rodove klarinetistov skrbi na Srednji glasbeni in baletni šoli v Mariboru, številni njegovi učenci pa so zdaj pomembni člani slovenskih orkestrov ali dobri glasbeni pedagogi. O kakovosti mladih klarinetistov je Petrič med drugim presojal tudi kot član maturitetne komisije za klarinet.