Anika Velišček, urednica revije Artepakt:
Anika Velišček, urednica revije Artepakt: "V reviji prek člankov, novic, intervjujev, kolumn, reportaž predstavljamo mozaične teme, zanimive ljudi, aktualne dogodke, torej teme, s katerimi se ukvarjamo med študijem, pa tudi v prostem času. Revija je v celoti naše delo, prav tako jo sami oblikujemo z računalniškimi programi, postavimo na splet, poskrbimo za tisk, jo predstavimo širši javnosti in promoviramo." Foto: Mojca Dumančič
Ana Cukjati, lektorica revije Artepakt: "Revijo sestavljajo različne rubrike: AKTUALNO, STROKOVNO, UMETNOST, PRAVOPISNE DILEME in ŠKRABCI. Tematsko se revija usmerja na področja slovenščine, jezikoslovja, književnosti, zgodovine, umetnosti, (popularne) kulture, pedagogike, digitalne humanistike in migracij, to so tudi vsebine študijskih programov, ki jih obiskujemo." Foto: Mojca Dumančič
Aleš Vaupotič, dekan Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici: "Izjemno sem navdušen nad samoiniciativnostjo naših študentk in študentov. Navdušen sem tudi nad načinom, kako so v njihovo revijo vključili stvari, ki se jih učijo pri humanističnih predmetih na Univerzi v Novi Gorici, kako so jih na neki način poskušali ponotranjiti in razumeti v kontekstu, kjer živijo." Foto: Mojca Dumančič
Nova številke študentske revije Artepakt Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici je posvečena Ivanu Cankarju. Študentke slovenistike so pripravile izbor svojih najljubših Cankarjevih del. O Cankarjevem delu in življenju so se pogovarjali z raziskovalko, znanstvenico in profesorico Ireno Avsenik Nabergoj. Foto: Mojca Dumančič

Zadnja številka je večinoma posvečena Ivanu Cankarju. Revija je sicer zanimiva za širši krog bralcev, dobrodošla pa je tudi z uporabnimi pravopisnimi nasveti.

Najprej je zanimivo, kako je pravzaprav nastalo ime revije. Lektorica Artepakta, Ana Cukjati, študentka Fakultete za humanistiko v Novi Gorici, je razložila: "Imena revije ni najbolj enostavno izbrati, še posebej zato, ker je veliko dejavnikov, ki jih je treba upoštevati. Tudi dejstvo, da revijo ustvarjamo študentje, ki obiskujemo različne študijske programe. Hkrati mora biti ime tako, da gre zlahka v uho, da je povedno in da čim bolj zajame vsebino. Zanimivih predlogov je bilo precej, zdajšnji Artepakt pa je nastal nekako po naključju … Ena od študent je v Slovarju novejšega besedja našla besedo 'artefakt', ki se ji je zdela zanimiva za ime revije. Ker je besedo grdo napisala in spremenila črko 'f' v črko 'p', je nastal 'artepakt'. Tu se nam je zaiskrilo – nova beseda se nam je zdela zanimiva. 'Artepakt' sestoji iz besed, ki so, čeprav niso domače, splošno znane in jih govorimo, zapisujemo: 'art' kot umetnost, 'ep' kot literarna vrsta, 'akt' kot pojem v gledališču, filmu, likovni umetnosti, 'pakt' kot sporazum, pogodba, največkrat zgodovinska. Prav beseda pakt pa ima tudi metaforičen pomen – študentje si prizadevamo k temu, da bo revija naš pakt, naša pogodba - da bomo sodelovali, ustvarjali, pisali, si pomagal, iskali nova pota v humanistiki, znanosti …"

Avtorji revije
Pri ustvarjanju revije Artepakt sodeluje večina študentov različnih programov Fakultete za humanistiko na dveh stopnjah: na prvi, dodiplomski, na programih Slovenistika in Kulturna zgodovina, ter na drugi, podiplomski, na programih Slovenistika II. stopnja (smer literarne vede in smer jezikoslovne vede), Pedagoški študijski program Slovenistika II. stopnja, Digitalna humanistika II. stopnja ter Migracije in medkulturni odnosi (Erasmus Mundus). Revijo ureja Anika Velišček, uredniški odbor sestavljajo Lionella Costantini, Ana Cukjati, Mateja Konič in Anika Velišček, lektorica je Ana Cukjati, oblikuje jo Mateja Konič. Vse so študentke Fakultete za humanistiko. Artepakt izhaja tudi na spletu. Spletno različico oblikuje Samo Bihar, študent Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici. In kako je vznikla odeja za novo študentsko revijo? Anika Velišček je povedala: "Študentke in študentje Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici smo se lani odločili, da svoja zanimanja, talente in znanje uporabimo v novi študentski reviji. Prva številka je izšla oktobra 2017. V reviji prek člankov, novic, intervjujev, kolumn, reportaž predstavljamo mozaične teme, zanimive ljudi, aktualne dogodke, torej teme, s katerimi se ukvarjamo med študijem, pa tudi v prostem času. Revija je v celoti naše delo, prav tako jo sami oblikujemo z računalniškimi programi, postavimo na splet, poskrbimo za tisk, jo predstavimo širši javnosti in promoviramo."

Vsebina revije
Revija se tematsko usmerja na področja slovenščine, jezikoslovja, književnosti, zgodovine, umetnosti, (popularne) kulture, pedagogike, digitalne humanistike in migracij, to so tudi vsebine študijskih programov fakultete. Anika Velišček, urednica Artepakta pravi: "V prvem delu Aktualno se osredotočamo na aktualne tematike, ki jih skušamo osvetliti iz več zornih kotov, v rubriki Strokovno natančno in poglobljeno obravnavamo zanimive teme. Umetnost je rubrika, polna najrazličnejših prispevkov, ki se široko dotikajo glasbe, filma, gledališča, plesa, likovne in spletne umetnosti ter literature, v Pravopisnih dilemah rešujemo dileme jezikovnih uporabnikov, v Škrabcih pa predstavljamo dogodke in zanimivosti, ki se dogajajo na Fakulteti za humanistiko. Zadnja rubrika je poimenovana po jezikoslovcu Stanislavu Škrabcu, ki je 42 let deloval v Kostanjevici nad Novo Gorico. Predhodnica Fakultete za humanistiko se je imenovala prav po njem, torej smo mi njegovi nasledniki in zato Škrabci. Sicer pa letos praznujemo stoto obletnico smrti jezikoslovca Škrabca in naslednji naš Artepakt bo večinoma posvečen njemu in njegovemu delu."

Nova številka Artepakta posvečena Cankarju
Nova številka študentske revije je posvečena Ivanu Cankarju. Ana Cukjati je ob tem pojasnila: "O Cankarju govorimo v rubriki Aktualno. V njej so študentke slovenistike pripravile izbor njim najljubših Cankarjevih del. O Cankarjevem delu in življenju smo se pogovarjali z raziskovalko, znanstvenico in profesorico ddr. Ireno Avsenik Nabergoj, prav tako je v rubriki predstavljen izbor dogodkov na temo Ivana Cankarja, ki se odvijajo v Cankarjevem letu. Ljubitelje gledališča, komedije, televizije in spletnih vsebin bo navdušil intervju s Klemnom Slakonjo, ki poleg zanimivih razmišljanj o svojem življenju in igralskem poklicu opiše tudi vlogo Župnika v predstavi Hlapci ter satiro, ki jo, tako kot Cankar, uporablja v svojih imitacijah.

Motivacija ostalih rubrik ostaja enaka kot v prvi številki: sledimo aktualnosti, pestrosti in raznolikosti tem za najširši krog bralcev. Rubrika Strokovno prinaša pogled na enakopravnost žensk in moških pri poimenovanju poklicev, vpogled v zgodovino slovenskega denarja in članek o slovenskem nogometu v času osamosvajanja Slovenije. V rubriki Umetnost smo objavili kritike predstav SNG Nova Gorica, poglede na Evrovizijo študentov Erasmus+, ki prihajajo iz držav, ki so že zmagale na tem glasbenem tekmovanju, ob obletnici podeljevanja oskarjev pa natančen pregled zmagovalcev in nominirancev. Predstavljen je tudi projekt Maje Smrekar, letošnje Prešernove nagrajenke, na revijalnih straneh smo zaplesali v ritmih tanga. Zanimiva je reportaža iz studia, kjer so snemali priljubljene filme o Harryju Potterju. Predstavili smo tudi festival Lucca Comics & Games. V priljubljeni rubriki Pravopisne dileme smo poiskali rešitve glede samostalnika otrok, pa tudi blogamo po slovensko in se ukvarjamo z ujemanjem samostalnika in glagola. V rubriki Škrabci, ki se nanaša na dogodke na fakulteti, naša ustvarjanja, projekte in zanimivosti, predstavljamo vsebine, ki so se dogajale na fakulteti od septembra 2017 do marca 2018."

Ustvarjalnost študentov navdušuje
Revija Artepakt je natisnjena v petdesetih izvodih, v tiskani verziji je dostopna v Univerzitetni knjižnici Univerze v Novi Gorici v Rožni Dolini, v Goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica in v Knjižnici Damir Feigel v Gorici (Italija). Prebirate jo lahko tudi na naslovu projects.ung.si/artepakt. Vodstvo fakultete in novogoriške Univerze ta povsem samostojni projekt študentov in študentk pozdravlja. Aleš Vaupotič, dekan Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici: "Izjemno sem navdušen nad samoiniciativnostjo naših študentk in študentov. Navdušen sem tudi nad načinom, kako so v njihovo revijo vključili stvari, ki se jih učijo pri humanističnih predmetih na Univerzi v Novi Gorici, kako so jih na neki način poskušali ponotranjiti in razumeti v kontekstu, kjer živijo." Naslednja številka izide na začetku novega študijskega leta.

Zaključimo pa s haikujem Vanese Vodovnik, objavljenem v zadnji številki Artepakta.

Sojenice

"Sojenice so
krive." Da, a ti sama
si sojenica.

Da, sojenice so študentskemu Artepaktu namenile ustvarjalno življenjsko pot!