Dobitnik Valvasorjeve nagrade za življenjsko delo Andrej Medved je organiziral številne monografske razstave in jih utemeljeval s filozofskimi in umetnostnimi razstavami ter eseji. Odločilno je prispeval k novemu, filozofskemu pogledu na likovno umetnost, je zapisala komisija. Foto: BoBo
Dobitnik Valvasorjeve nagrade za življenjsko delo Andrej Medved je organiziral številne monografske razstave in jih utemeljeval s filozofskimi in umetnostnimi razstavami ter eseji. Odločilno je prispeval k novemu, filozofskemu pogledu na likovno umetnost, je zapisala komisija. Foto: BoBo
Muzej
Slovenski muzealci so dan po mednarodnem dnevu muzejev opozorili na finančno in kadrovsko podhranjenost muzejskih hiš. Foto: BoBo
Muzej
Zaradi tradicije in vloge, ki jo nosijo z varovanjem in popularizacijo kulturne dediščine, si muzealci že dolgo prizadevajo za boljšo pravno podlago delovanja in za možnost univerzitetnega izobraževanja v muzeološki stroki, pojasnjuje predsednica Slovenskega muzejskega društva Verena Štekar-Vidic. Foto: BoBo

To je ob podelitvi priznanj, ki jih podeljuje Slovensko muzejsko društvo, dejala predsednica komisije nagrade Verena Vidrih Perko in misel nadaljevala: "Ostajajo pa nam kontinuiteta, konformizem, včasih tudi prikrite politične intrige." Slovenski muzeji gredo z močno okleščenimi programi skozi težke čase in so kadrovsko čedalje bolj podhranjeni, še pojasnjuje. Prepričana je, da so se muzeji dolžni odzivati na krizo in kot družbeni mediji odkrivati njene vzroke ter jih pojasnjevati. "Identiteta, odkrivanje in utrjevanje splošnih človečanskih vrednot ter ukoreninjanje v lastnem okolju so danes za slovenske muzealce ne le merilo, temveč profesionalni etični imperativ," je poudarila.
Po besedah predsednice Slovenskega muzejskega društva Verene Štekar-Vidic je bil v zadnjih desetletjih na področju muzealstva storjen velik napredek. "Primerjajoč zadnja leta pa ostajamo kritični, smo često nezadovoljni in ne vidimo napredka, zlasti v muzejski zakonodaji, izobraževanju in možnostih zaposlovanja mladih," je poudarila. Zaradi tradicije in vloge, ki jo nosijo z varovanjem in popularizacijo kulturne dediščine, si muzealci že dolgo prizadevajo za boljšo pravno podlago delovanja in za možnost univerzitetnega izobraževanja v muzeološki stroki.
Življenjska nagrada galeristu, ki je določil smeri razvoja Obalnih galerij
Kot smo že poročali, je Valvasorjevo nagrado za življenjsko delo prejel mednarodno ugledni galerist z več kot 35 leti službovanja v Obalnih galerijah Piran Andrej Medved. Lavreat se je za podeljeno čast zahvalil in spomnil, da je njegovo delo mogoče razdeliti v tri obdobja. V obdobju osemdesetih se je posvečal slovenskemu slikarstvu, ki je tedaj prihajalo na plano, v drugem obdobju tujim avtorjem, v tretjem obdobju, ki še traja, pa se je posvetil študijskim monografijam s problematiko slovenskega slikarstva in kiparstva.
Valvasorjeve nagrade za enkratne dosežke za lansko leto so za projekt revitalizacije in umestitve muzejskih vsebin v Knežji dvor v Celju prejeli Darja Pirkmajer, Rolanda Fugger Germadnik, Jure Krajšek in Stane Rozman iz Pokrajinskega muzeja Celje. Gorenjski muzej Kranj je nagrajen za stalno razstavo Prelepa Gorenjska v gradu Khislstein, Metka Dariš iz Slovenske kinoteke pa za projekt Niko Matul: filmska scenografija - retrospektiva filmov in razstava.
Častno Valvasorjevo priznanje je šlo v roke Boštjana Perovška za izjemne dosežke s področja ustvarjanja zvočnih prostorov za potrebe muzejskih postavitev ter Marte Matul in Barbare Matul Kalamar za Slovenski kinoteki podarjeno zapuščino Nika Matula.
Prvič so podelili Valvasorjev nagelj, namenjen projektom s poudarkom na socialni empatiji, prejelo pa ga je Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij - KSEVT. Po daljšem času so znova podelili tudi diplomo za donatorstvo in sponzorstvo, ki so jo prejeli donatorji razstave Vrata: Prostorski in simbolni prehodi življenja v Slovenskem etnografskem muzeju.