Janković je Simonitijevo razglasitev Plečnikovih tržnic označil za zlobno nagajanje, ki je preprečilo gradnjo. Janković je še napovedal iskanje zasebnega partnerja za ta projekt. Foto: MMC RTV SLO
Janković je Simonitijevo razglasitev Plečnikovih tržnic označil za zlobno nagajanje, ki je preprečilo gradnjo. Janković je še napovedal iskanje zasebnega partnerja za ta projekt. Foto: MMC RTV SLO
Majda Širca Ravnikar, Vasko Simonit
Ministrica za kulturo Majda Širca je odlok o prenehanju veljavnosti odloka o začasni razglasitvi Plečnikovih tržnic v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena podpisala 6. februarja. Simoniti pa je nanj odgovoril, ko je začel veljati. Foto: MMC RTV SLO / A. J.
Jože Plečnik, ljubljanske tržnice (1940-1944)
V civilni iniciativi Tržnice ne damo so nad odločitvijo presenečeni, saj tako hitre in površne odločitve ministrice brez vsakršne obrazložitve niso pričakovali. Foto: RTV SLO/P. B.

Župan mesta Ljubljana Zoran Janković je prepričan, da dejanje nekdanjega kulturnega ministra Vaska Simonitija, ki je Plečnikovo tržnico razglasil za spomenik državnega pomena, nima nobenega ne kulturnega, ne ekonomskega ne socialnega smisla. Z umikom zaščite s Plečnikovih tržnic pa je po Jankovićevem mnenju popravljena krivica in zloba prejšnjega ministra. Ljubljanski župan je še dodal, da je bil v komisiji za izbor najboljše projektantske rešitve tudi direktor direktorata za kulturno dediščino na ministrstvu za kulturo Damjan Prelovšek. Poleg tega pa so, kot je še povedal, Plečnikove tržnice že zdaj zaščitene, Mestna občina Ljubljana (MOL) pa želi zaščititi vso Plečnikovo dediščino v Ljubljani.

O Simonitijevem odloku pa je Janković povedal, da je govoril o zaščiti asfalta, "kar je bilo le zlobno nagajanje", poleg tega pa je preprečil gradnjo. Pri tem je župan dodal, da je po mnenju stroke mogoče graditi garaže pod tržnico, stroka pa tudi pričakuje nova arheološka najdišča pod tržnico, je povzel župan in zagotovil, da tržnica med gradnjo ne bo niti en dan zaprta. Gradnja se bo začela po pridobitvi gradbenega dovoljenja, projektno dokumentacijo že pripravljajo, je dejal župan.

Nekdanji minister pa meni, da se z aktom "jasno kažeta etika in estetika državne in mestne oblasti, ki sledita načelu kapitala in zaslužkov, ki v tem primeru vodita v grobe posege v staro Ljubljano, njeno deformacijo in s tem posledično njeno uničenje". V svojem javnem pisnem odzivu je Simoniti tudi zapisal, da odvzem statusa spomenika državnega pomena Plečnikovim tržnicam pomeni globoko razočaranje za vse, ki se zavedajo vrednosti in vrednot kulturne dediščine.


"Arkade ne smejo biti ogrožene"
Po drugi strani pa zdajšnja ministrica za kulturo zatrjuje, da so Plečnikove arkade še vedno kulturni spomenik, vendar prezaščitenost ni potrebna: "Ne zanima nas, ali je pod tržnico garaža ali kaj drugega, ampak nas zanima zgolj to, da tisto, kar je zaščiteno, ostane zaščiteno. V tej smeri gre tudi odlok." Z novim odlokom je namreč omogočena gradnja garažne hiše pod tržnico, vendar Širca zatrjuje, da Plečnikovih arkad gradnja ne sme ogroziti.

"Kar bodo v nadaljevanju počeli, bodo morali skladno z zakoni, ki ščitijo arheologijo in dediščino, ter s smernicami zavoda za kulturno dediščino," je v posebni izjavi za medije poudarila Širca.

Stara Ljubljana postaja nezaščitena
Po Simonitijevih besedah je ministrica, namesto da bi razširila status spomenika državnega pomena na celotno območje stare Ljubljane, ukinila zaščito tudi nad tistim delom, ki je v tem trenutku najbolj na udaru kapitalsko pohlepne in destruktivne miselnosti. S tem je dovolila in jasno nakazala, da stara Ljubljana postaja prostor, ki ga ne ščiti niti lokalna zaščita, saj je ta odvisna od interpretacije birokratsko (ne)samostojnih služb in (ne)odgovornih posameznikov.

Bo sprožen pravni postopek?
Simoniti je tudi pojasnil, da so bile Plečnikove tržnice razglašene za spomenik državnega pomena, ker je obstajala (in obstaja) neposredna nevarnost za uničenje tržnice zaradi namena Mestne občine Ljubljana, da na tem mestu zgradi garaže. Po njegovem mnenju bi ministrica lahko izdala "akt o derazglasitvi" Plečnikovih tržnic za spomenik državnega pomena le, če bi za to obstajali razlogi. Razlogi za to, da bi prenehala nevarnost uničenja tržnice, pa ne obstajajo, ampak jih je ministrica z derazglasitvijo celo znova zavestno vzpostavila, je še zapisal Simoniti.

Nekdanji minister je izrazil upanje, da bodo zainteresirani posamezniki, ozaveščeni člani ljubljanskega mestnega sveta in civilna iniciativa "Tržnice ne damo" sprožili ustrezen pravni postopek na sodišču.

C. R.