Na konferenci bodo ugledni domači in tuji gostje podali individualen pogled na prihodnost Evrope, ki je po Komelovih besedah ne gre enačiti le z razvojem. Foto: European Community
Na konferenci bodo ugledni domači in tuji gostje podali individualen pogled na prihodnost Evrope, ki je po Komelovih besedah ne gre enačiti le z razvojem. Foto: European Community

Prisluhniti je potrebno njeni duhovni plati, sicer se Evropa lahko spremeni v nekakšno čudno prikazen.

Dean Komel, programski vodja konference
Odprtje konference Evropa, svet in humanost

Mednarodno konferenco, ki jo v letu medkulturnega dialoga pripravlja Inštitut Nove revije v soorganizaciji s slovenskim predsedstvom EU-ju, povezuje v celoti naslov Evropa, svet in humanost v 21. stoletju; dialog v kulturi, dialog med kulturama. Ta želi s srečanjem med drugim poudariti, da se je "evropsko srečevanje" zgodovinsko uresničevalo prav v zadevah filozofije, znanosti, vere, umetnosti, politike. Prav v teh elementarnih okvirih mora torej potekati interkulturni razgovor, če želi ta bistveno prispevati k oblikovanju prihodnje evropske družbe in k s tem povezanim političnim odločitvam.

Od vere in filozofije do znanosti in politike
Do 12. aprila se bodo v Grand hotelu Union razni strokovnjaki med drugim pogovarjali o dvanajstih temah, kot so Zgodovinskost kot "identiteta" Evrope, Filozofske predpostavke evropskega samopremisleka, Krščanstvo in Evropa, Prostori umetnosti kot mesta evropskega srečevanja, Govorica literature in evropski pogovor, Različnost kultur: moč ali nemoč Evrope?, Skupni etos in etika individualnosti in drugih. Ne bodo pozabili tudi na globalizacijo in spremembo dojemanja smisla kulture, ob kateri poudarjajo, da se Evropa s tem procesom ne more le sprijazniti, marveč mora najti odgovore nanj, predvsem ko je v igri odgovornost do humanosti, s katero povezujemo naše razumevanje „kulture“.

Udeleženci konference
O teh temah bodo spregovorili Rémi Brague in Alain Finkielkraut (Francija), György Dalos (Madžarska), Karl-Markus Gauß (Avstrija), Bronislaw Geremek in Adam Michnik (Poljska), Bernhard Waldenfels in Adel Theodor Khoury (Nemčija), Umberto Galimberti (Italija), Andrei Marga (Romunija), Vidosav Stevanović (Srbija), Ioanna Kuçuradi (Turčija), iz Slovenije pa Dean Komel, Drago Jančar, Alenka Puhar in Tine Hribar.

Na odprtju so kot slavnostni govorniki zbrane nagovoril evropski komisar za izobraževanje, usposabljanje, kulturo in mladino Jan Figel, minister za kulturo Vasko Simoniti in programski vodja konference Dean Komel.

M. K.

Prisluhniti je potrebno njeni duhovni plati, sicer se Evropa lahko spremeni v nekakšno čudno prikazen.

Dean Komel, programski vodja konference
Odprtje konference Evropa, svet in humanost