Seminar slovenskega jezika, literature in kulture vsako leto privabi vrsto tujcev. Za udeležence je pripravljen tako dopoldanski program lektoratov, predavanj in tečajev, kot popoldansko-večerni kulturni program, prek katerega pobliže spoznajo slovensko umetnost in kulturo, pa tudi jezik. Slovesno odprtje vsako leto poteka v Mestnem muzeju Ljubljana. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer
Seminar slovenskega jezika, literature in kulture vsako leto privabi vrsto tujcev. Za udeležence je pripravljen tako dopoldanski program lektoratov, predavanj in tečajev, kot popoldansko-večerni kulturni program, prek katerega pobliže spoznajo slovensko umetnost in kulturo, pa tudi jezik. Slovesno odprtje vsako leto poteka v Mestnem muzeju Ljubljana. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer
false
Udeleženci seminarja si bodo v okviru večernega programa ogledali tudi predstavo Pavla nad prepadom, ki jo je po besedilu Andreja E. Skubica režiral Matjaž Pograjc. Navdih za predstavo je ponudila izjemna alpinistka in poslovna ženska na področju kinematografije Pavla Jesih. Foto: Peter Uhan/SMG

Namen seminarja je slušateljem predstaviti najnovejša dognanja o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, vezana na krovno temo, ter posredovati in poglobiti njihovo jezikovno znanje in literarno ter kulturnozgodovinsko vedenje. Temo letošnjega seminarja Država in narod v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi je izbral predsednik seminarja Hotimir Tivadar.
Po besedah strokovnega sodelavca seminarja Damjana Hubra so to temo izbrali zato, ker je v zadnjem času veliko govora o državi in narodu na splošno, pa tudi zato, ker dve tretjini udeležencev seminarja študirata slovenščino po tujih univerzah po svetu in o Sloveniji in slovenstvu sicer veliko izvedo, predavanj na to temo pa nimajo. Tako na seminarju pripravijo zgoščen program predavanj iz literature, jezika, kulture in zgodovine, govorili pa bodo tudi o tem, kako se država in narod kažeta skozi jezik.
Na seminar s pomočjo državnih štipendij
Seminarja se udeležujejo tuji ali zamejski slavisti, zlasti slovenisti - učitelji, znanstveni delavci, študenti in prevajalci. V Slovenijo bodo večinoma prišli s pomočjo štipendij, ki jih tujim državam podeljuje Republika Slovenija v okviru meddržavnih pogodb in sporazumov. Skupno se bosta letos seminarja udeležila 102 slušatelja iz 24 držav. Okoli 15 jih prihaja iz Italije in Avstrije, kjer imajo, tudi zaradi zamejstva, na tamkajšnjih univerzah več lektoratov slovenščine, okoli 15 jih, prav tako zaradi večjega števila lektoratov, prihaja iz Poljske, je pojasnil Huber.
Dodal je, da je med povratniki, ki predstavljajo tretjino slušateljev, največ prosvetnih in kulturnih delavcev iz zamejstva ter tujih profesorjev in asistentov, ki se na seminar prihajajo izpopolnjevat. Nekaj je tudi študentov ali pa bodočih prevajalcev, ki so se izkazali kot perspektiven kader.

Izobraževalni in umetniški program
Seminar bodo slovesno odprli v ponedeljek, 6. julija, ob 20. uri v Mestnem muzeju Ljubljana. Do 17. julija bo dopoldanski program seminarja vključeval lektorate, predavanja, konverzacijo in izbirne tečaje. Med drugim bo nepovezani poslanec Bojan Dobovšek predaval na temo Država Slovenija in globalna ekonomska kriza, profesor Igor Grdina se bo dotaknil jezika in skupnosti, Silvija Borovnik pa bo predavala na temo Slovenski narod in država v izbranih esejih Draga Jančarja.
Popoldansko-večerni program bo kulturno obarvan in bo med drugim vključeval ogled gledaliških predstav Pavla nad prepadom v režiji Matjaža Pograjca in predstave Lucije Ćirović Vsaka stvar je za nekaj dobra, razstav Umetnost na slovenskem v Narodnem muzeju ter NSK - Od kapitala do kapitala v Moderni galeriji ter filmsko projekcijo Pot v raj v režiji Blaža Završnika.