Hanna's atelje (na fotografiji Hanna Preuss) bo s počasnimi in premišljenimi koraki stopal proti uresničitvi svojega cilja predvsem s prijavami na evropske razpise, ki vključujejo modernizacijo in revitalizacijo evropske kulturne dediščine. Ti bodo eden izmed glavnih virov tehnološkega razvoja novega Centra sonoričnih umetnosti, kot taki pa bodo pomenili tudi velik doprinos k novi osvetlitvi in oživitvi začetkov narodove kulture in literarnega ustvarjanja ter slovenske razsvetljenske misli in njenih nosilcev, napovedujejo. Foto: Nada Žgank
Hanna's atelje (na fotografiji Hanna Preuss) bo s počasnimi in premišljenimi koraki stopal proti uresničitvi svojega cilja predvsem s prijavami na evropske razpise, ki vključujejo modernizacijo in revitalizacijo evropske kulturne dediščine. Ti bodo eden izmed glavnih virov tehnološkega razvoja novega Centra sonoričnih umetnosti, kot taki pa bodo pomenili tudi velik doprinos k novi osvetlitvi in oživitvi začetkov narodove kulture in literarnega ustvarjanja ter slovenske razsvetljenske misli in njenih nosilcev, napovedujejo. Foto: Nada Žgank

"Crisis" v stari grščini pomeni "trenutek odločitve". Skozi zgodovino so v kriznih časih rešilne poti v prihodnost vzniknile z odločnim delovanjem izjemnih posameznikov, ki so s pogumnim odnosom do resničnosti in drznim zrenjem njej v oči omogočili preživetje in preporod skupnosti, ki se je znašla v hudi stiski. Vodnikova domačija naj bo zvena in besede dom, v kateri se bodo zbirali ljudje, ki ju motrijo, in v njej snovali svetlo prihodnost za zanamce.

Iz sporočila za javnost ob odprtju centra
Ker je Vodnikova domačija v zadnjih desetletjih slovela tudi zaradi negovanja glasbenih umetnosti, pomenijo naraven prehod in razširitev tega polja delovanja prav sonorične umetnosti, ki povezujejo vse, kar zveni in odzvanja – glasbo, zvok, zven, psihologijo zvoka, film, gledališče, arhitekturo, video in element zvoka v vseh teh umetniških zvrsteh. Foto: Luka Umek

Poleg glavne tirnice, ki bo domačijo popeljala v prihodnost razvoja sonorične umetnosti, bodo izvajali tudi vsebine za različne ciljne publike (laike, strokovnjake, otroke, mladostnike, starostnike in druge ranljive družbene skupine), spodbujali izmenjavo vrhunskih priznanih ali prezrtih ustvarjalcev in umetnostnih vsebin ter povezovali delujoča kulturna okolja v lokalni skupnosti. Duri domačije bodo prav tako na široko odprte likovni umetnosti, ki tukaj že tradicionalno domuje.

Tam se bodo dogajale še druge dejavnosti, ki so povezane s sonoriko: sonorični performansi, zvočne instalacije, video, ples, transformacije in kompozicije zvoka na odru, ustvarjanje zvočne podobe pri filmih. Vzpostavili bodo galerijo najnovejših dosežkov na področju avdiovizualnih umetnosti, fonoteko in programoteko, trgovinico z izdelki s področja sonorike, odprli bodo kavarno AudioArt, kjer bo mogoče poslušati zvočne ambiente za kreativno stimulacijo druženja, postavili sonorično komoro za doživljanje tišine in zvočno savno za regeneriranje možganskih centrov in izničevanje posledic vseprisotnega zvočnega onesnaženja.

V domačiji bo našel prostor tudi sodoben studio, ki bo deloval tudi v sklopu izobraževalnega centra na področju zvočnega inženiringa in oblikovanja zvoka s posebnim poudarkom na estetiki in dramaturgiji zvočne stvaritve. V zvočnem vrtcu se bodo posvetili tudi glasbeni izobrazbi za najmlajše.

Prvo sonorično gledališče na svetu
Novi upravitelj Vodnikove domačije Hanna's atelje sonoričnih umetnosti pod umetniškim vodstvom Hanne Preuss je domači in svetovni javnosti postal prepoznaven kot snovalec sonoričnega gledališča. Na razpisu za upravljavca Vodnikove domačije je Atelje strokovno komisijo Oddelka za kulturo Mestne občine Ljubljana prepričal z dvema elementoma – močno vizijo za prihodnji razvoj domačije v Center sonoričnih umetnosti in izvirno avtorsko zasnovo dela zbirke Valentina Vodnika. V središču vizije vstopa domačije v novo ustvarjalno obdobje sta gradnja in vzpostavitev prvega sonoričnega gledališča na svetu, ki naj bi svoj prostor in polje ustvarjanja dobilo v nedrjih domačije.

Sonorično raziskovalno gledališče je avantgardna oblika gledališča, ki izkorišča tako najnovejše tehnološke iznajdbe, poznavanje glasbene teorije in prakse kot tudi odkritja na področju človeške psihe, tako da ustvarja multimedijsko in interdisciplinarno umetniško delo, enkratno in neponovljivo gledališko doživetje. Gre za nov, povsem avtohton pojav, ki se je razvil in uveljavil znotraj slovenskega kulturnega prostora in je v tem prelomnem trenutku razvit do te mere, da lahko naš kulturni prostor dejavno poveže z aktualnim dogajanjem v okrilju sodobne evropske gledališke avantgarde in v dialogu s svetovnimi ustvarjalci ter inovatorji nadalje prispeva k razvoju in uveljavljanju novih umetniških iskanj in poti.

Pester program torkovega odprtja
Dogajanje na dan odprtja, ki se bo začelo ob 18.00 in bo odprto za javnost, bo napolnjeval pester nabor domačih in mednarodnih umetnikov. Ob sonorični invokaciji umetnice Hanne Preuss bodo svoja dela javnosti predstavili tudi akademski slikar Jože Slak Đoka, francoski videograf Guillaume Cailleau, snovalec zvočnih podob Felix Andriessens, kiparka Lučka Koščak in režiserka ter pisateljica Hanna Slak, oblikovalec luči Jaka Šimenc in videast ter intermedijski umetnik Luka Umek, kipar Stipe Miličić in slikarka Verena Novak ter fotografinja Nada Žgank in oblikovalec Jaro Jelovac.

Ob koncu večera bo obiskovalce popeljala Topolovska minimalna orkestra priznanega mednarodnega festivala Postaja Topolove pod vodstvom Antonia Della Marine, kot častna gosta pa ju bosta spremljala tudi direktorja festivala Moreno Miorelli in Donatella Rutar.

Za boljšo predstavo o tem, kaj vse se bo v prihodnosti dogajalo v prostorih Vodnikove domačije, si oglejte spodnjo galerijo.

"Crisis" v stari grščini pomeni "trenutek odločitve". Skozi zgodovino so v kriznih časih rešilne poti v prihodnost vzniknile z odločnim delovanjem izjemnih posameznikov, ki so s pogumnim odnosom do resničnosti in drznim zrenjem njej v oči omogočili preživetje in preporod skupnosti, ki se je znašla v hudi stiski. Vodnikova domačija naj bo zvena in besede dom, v kateri se bodo zbirali ljudje, ki ju motrijo, in v njej snovali svetlo prihodnost za zanamce.

Iz sporočila za javnost ob odprtju centra