Foto:
Foto:

Vsak inštitut ima veliko dela. Sama si obetam sodelovanje s Skico na številnih področjih, tudi v okviru Evropske prestolnice kulture, kar bo v prihodnjem letu Maribor s partnerskimi mesti.

Viera Polakovičova, direktorica Slovaškega inštituta in predsedujoča Mreži evropskih kulturnih centrov na Dunaju (Eunic)
Aleksander Geržina
Podbudnik ustanovitve Skice je slovenski veleposlanik na Dunaju Aleksander Geržina, ki je dal pobudo tudi za ustanovitev Slovenskega foruma, v katerem je povezanih več kot 40 držav, ki Slovenijo diplomatsko pokrivajo z Dunaja. Foto: BoBo

Center Skica, katerega poslanstvo je predstaviti kreativno in inovativno misel slovenskega prostora avstrijski javnosti, je projekt treh ministrstev - za zunanje zadeve, kulturo ter visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Center ne bo ponujal le kulturnih vsebin, kot je običajno za tovrstne ustanove, ampak bo dal velik poudarek tudi znanosti; to je v primerjavi z drugimi centri posebnost. V središču bodo na voljo tudi umetniški atelje ter bivališči za umetnike in znanstvenike, Skico pojasnjuje Ana Novak, ki je doslej vodila sektor MZZ za globalne izzive.

"Prostore je potrebno osvežiti, odpreti prostor, tudi v okolico, mora se videti, da se nekaj dogaja, mora biti vabljiva tudi za nekoga, ki gre po ulici ... Namen Skice bo tudi povezati znanost in gospodarstvo, vzpodbujati tovrstno povezovanje, predvsem v prihodnost uprte znanosti in vede," pojasnjuje Novakova.
Prva na seznamu - Evropska prestolnica kulture
Letos oziroma prihodnje leto bo prvenstvena naloga Skice podpora Evropski prestolnici kulture, in sicer tako s pripravo razprav med slovenskimi in avstrijskimi mesti, ki so že sodelovala pri Evropski prestolnici kulture (EPK), kot s predstavitvijo posameznih projektov slovenskega projekta EPK na Dunaju.
Da bi se Skica odprla v avstrijski prostor
Center bo organiziran kot dislocirana enota slovenskega veleposlaništva na Dunaju, prostore pa bo imela v prostorih slovenskega študentskega doma Korotan, ki ga je slovenska vlada kupila septembra 2009. Tako naj bi Skica študentskemu domu, kot tudi hotelu Korotan, prinesla dodano vrednost. Vendar po besedah Novakove ne bodo vse prireditve potekale v Korotanu, ampak je namen odprtje v avstrijski prostor in povezava z avstrijskimi partnerji. Imela bo tudi lastno celostno podobo in spletno stran, ki bo povezana s stranjo culture.si.
Za programsko delovanje in še pred tem potrebno prenovo prostorov imajo letos na voljo okoli 335.000 evrov, prihodnje leto pa približno enako vsoto. "Sredstev je dovolj za seme, da bomo lahko šli v koprodukcije, se navezali na gospodarstvo, iskali sponzorje in našli pravo občinstvo," meni Novakova.
"Idej je veliko," pravi slovenski veleposlanik na Dunaju Aleksander Geržina, sicer pobudnik ustanovitve Skice. "Pred nami je Maribor 2012, vrsta projektov, ki se navezujejo na Expo 2012, in želel bi si, da bi Skica začela čim prej delovati."

Vsak inštitut ima veliko dela. Sama si obetam sodelovanje s Skico na številnih področjih, tudi v okviru Evropske prestolnice kulture, kar bo v prihodnjem letu Maribor s partnerskimi mesti.

Viera Polakovičova, direktorica Slovaškega inštituta in predsedujoča Mreži evropskih kulturnih centrov na Dunaju (Eunic)