Dogodek organizira Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo v sodelovanju z MSUM-om in SCCA-Ljubljana, Zavodom za sodobno umetnost - programom Svet umetnosti ter s podporo sklada Erste. Foto: BoBo
Dogodek organizira Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo v sodelovanju z MSUM-om in SCCA-Ljubljana, Zavodom za sodobno umetnost - programom Svet umetnosti ter s podporo sklada Erste. Foto: BoBo

Izbrani teksti so nastajali od začetka 90. let do Zabelove smrti leta 2005. Sledila bo okrogla miza z naslovom Sodobna umetnost: Premisleki, premise in premene.

Knjiga "Igor Zabel: Contemporary Art Theory", ki je konec lanskega leta izšla pri založbi Ringier, pomembno prispeva k vrednotenju in širjenju vedenja o Zabelovem teoretskem, umetnostnozgodovinskem, kuratorskem in kulturnem delu. Izbrana besedila pokrivajo moderno in sodobno umetnost, od socialističnega realizma in konceptualne umetnosti do postmodernizma in kontekstualne umetnosti, v Sloveniji, vzhodni in jugovzhodni Evropi.

Knjiga je razdeljena na štiri poglavja. Poglavje Vzhod, Zahod in vmes je posvečeno geopolitičnim vprašanjem: dialogu med (nekdanjima) Zahodom in Vzhodom ter Drugega v kontekstu kompleksnih razmerij po padcu Berlinskega zidu. Poglavje Strategije in prostori umetnosti zajema problematiko umetnostnega sistema: obravnavo strategij razstavljanja ter vloge kustosa in institucionalnega okvira umetnostne produkcije.

Poglavje Ad Personam vključuje Zabelovo obravnavo posamičnih umetniških opusov in tematskih sklopov, poglavje z naslovom Extras pa izbor bolj osebnih kolumn, ki so izhajale v časniku Delo. Knjiga vključuje tudi spremno besedilo urednika Igorja Španjola.

Okrogla miza o sodobni umetnosti
O knjigi bosta spregovorili programska vodja Društva Igor Zabel za kulturo in teorijo Urška Jurman in soavtorica izbora besedil Zoja Skušek.

Gosti okrogle mize, ki bo sledila, bodo direktorica Moderne galerije Zdenka Badovinac, umetniški vodja Galerije Kapelica Jurij Krpan, umetnik in direktor Zavoda P.A.R.A.S.I.T.E. Tadej Pogačar ter Španjol, kustos v MSUM-u. Posvetili se bodo obravnavi pojma sodobne umetnosti, ki v zadnjem času sproža živahno samorefleksijo v polju teorije umetnosti in kulture ter umetnostne zgodovine. Moderatorka bo Urška Jurman.

Besedila Igorja Zabela v angleščini
Besedila Igorja Zabela v angleščini