Alternativna kultura je na območju nekdanje vojaške pekarne v mariborski mestni četrti Magdalena zaživela v prvi polovici 90. let preteklega stoletja. Foto: Wikipedia Commons
Alternativna kultura je na območju nekdanje vojaške pekarne v mariborski mestni četrti Magdalena zaživela v prvi polovici 90. let preteklega stoletja. Foto: Wikipedia Commons

Uporabniki alternativnega Kulturnega centra (KC) Pekarna odločno nasprotujejo odločitvam ekipe župana Saše Arsenoviča za njihovim hrbtom, na Mestni občini Maribor (MOM) pa mirijo, da ne bo nobena sprememba sprejeta brez dogovora z njimi.

Že v aprilu omemba možnosti selitve
Predstavniki občine so predlog reševanja problematike tega alternativnega centra z njegovo selitvijo v industrijsko cono Melje prvič javno omenili na sestanku s programskim svetom KC Pekarna sredi aprila, na katerem so se pogovarjali o nujnosti nadaljnjih vzdrževalnih del in širitve modela upravljanja v kompleksu Pekarne.

"Na sestanku je podžupan Gregor Reichenberg omenil neko latentno možnost revitalizacije industrijske cone Melje in možnost, da bi del dejavnosti iz KC Pekarna lahko izvajali tudi tam," so sporočili člani programskega sveta.

KC Pekarna je kompleks objektov ob robu Magdalenskega parka, ki jih je za potrebe peke kruha za vojašnice na robu mesta na prelomu iz 19. v 20. stoletje zgradila avstro-ogrska vojska. Po drugi svetovni vojni je kompleks prevzela jugoslovanska vojska, z njenim odhodom iz Slovenije pa je ostal prazen.

V prvi polovici 90. let prejšnjega stoletja se je tja umestila alternativna kultura in še danes je območje neinstitucionalen javni prostor, ki nudi prizorišča in produkcijske prostore manj uveljavljenim, drugačnim in neinstitucionaliziranim umetniškim, kulturnim in družbenim praksam.

O reševanju problematike ureditve tega dela mesta se govori že več desetletij. Edini del, ki je bil doslej obnovljen, je upravna stavba, ki je od leta 2011 na novo urejena. Njen upravitelj je MKC Maribor, ki ima tam svoje prostore, drugo in tretje nadstropje pa je namenjeno mladinskemu hotelu Pekarna.

Že takrat naj bi bilo posebej poudarjeno, da MOM ne bo sprejemal nobenih odločitev brez uporabnikov in programskega sveta Pekarne. Zato jih je močno vznemirila izjava podžupana Sama Petra Medveda, ki je ta teden med obiskom mestne četrti Magdalena, v kateri stoji Pekarna, znova govoril o selitvi. Podžupan je dejal, da nameravajo območje Pekarne po preselitvi sedanjih uporabnikov v Melje nameniti širitvi medicinske fakultete in Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor, je poročal časopis Večer.

Ogorčenje nad podžupanovo izjavo
"Nad izjavo smo ogorčeni, saj je neko latentno opcijo preoblikoval v načrte, ki se sprejemajo nam za hrbtom. V maniri nekaterih prejšnjih vodstev občine, ki so v interesu kapitala poskušali pekarnarje izseliti, se tudi tokrat ponavlja vzorec igre, kjer določeni uslužbenci občine poskušajo z nami ohranjati prijazne stike, drugi pa delajo pri projektu, o katerem ne vemo nič," je v izjavi za javnost zapisal programski svet KC Pekarna.

V svojem zapisu so člani programskega sveta poudarili še, da uporabniki KC Pekarna ne bodo dovolili enostranskih odločitev: "Sprejemamo edino sodelovanje in pogovor. Dolga leta ustvarjanja, povezava z lokalnim okoljem, dolgoročno načrtovanje programov in ne nazadnje ogromni vsebinski in materialni vložki v območje KC Pekarna nas zavezujejo, da delo nadaljujemo. Pritiskov smo vajeni že od prej, žalostni pa smo, da tokratna oblast, za katero smo ob nastopu menili, da bo imela še največ posluha za razvoj urbane družbenokulturne scene v centru mesta, še enkrat preizkuša napačne poteze svojih predhodnikov."

Na občini mirijo, da ne bo enostransko sprejetih odločitev
Z MOM-a so sporočili, da ne bo nobena odločitev sprejeta brez pogovorov in tudi dogovora z uporabniki Pekarne. "Izhajamo namreč s stališča, da mora biti to vizija, v katero verjamemo vsi, in da bo morala biti končna odločitev podprta s strinjanjem, da je za Pekarno to sprememba na boljše," so povedali za STA.

Hostel na območju Pekarne. Foto: Radio Maribor/Arhiv hostla Pekarna
Hostel na območju Pekarne. Foto: Radio Maribor/Arhiv hostla Pekarna

Potrdili so, da resno razmišljajo o tem, da bi v srednjeročnem obdobju za vsebine in programe, ki se izvajajo v Pekarni, namenili del kompleksa nekdanje Mariborske tekstilne tovarne (MTT), ki ga namerava občina kupiti s ciljem revitalizacije tega dela mesta. Mladinski kulturni center (MKC) Maribor z mladinskim hotelom pa bi ostal na sedanji lokaciji na območju Pekarne.

"Dimenzije in kakovost prostora nekdanjega industrijskega velikana MTT ponujajo veliko možnosti za razvoj mladinske, alternativne, urbane in druge kulture kot tudi za različne prireditve, umetniške projekte, podjetništvo in verjetno še kaj. Z umestitvijo močnega programa in 'zgodbe' mariborske Pekarne v Melje bi pridobilo to celotno, zdaj degradirano območje, za katero imamo tudi sicer razvojne oziroma revitalizacijske načrte, ki segajo preko meja kompleksa MTT," pojasnjujejo na MOM-u.

Kompleks nekdanjega industrijskega velikana Mariborske tekstilne tovarne (MTT). Foto: BoBo
Kompleks nekdanjega industrijskega velikana Mariborske tekstilne tovarne (MTT). Foto: BoBo

Za zdaj le nujna naložbeno vzdrževalna dela
Na objektih v kompleksu Pekarne bodo za zdaj izvedli nujna naložbeno-vzdrževalna dela, saj so ti v precej slabem stanju, tako pa bodo vsaj varni za uporabo. "Celovita obnova Pekarne na sedanji lokaciji pa bi zahtevala velik finančni vložek, verjetno primerljiv z vložkom v ureditev prostorov za te programe na omenjeni lokaciji v Melju," so še izpostavili na MOM-u.