Pogled na Rog na začetku marca. Foto: MMC RTV SLO
Pogled na Rog na začetku marca. Foto: MMC RTV SLO
Začelo se je rušenje nekdanjih tovarniških stavb Roga, pridržanih deset ljudi, popoldne protest

Gostovanje ali delovanje od doma
Nekdanji uporabniki Roga trenutno večinoma gostujejo pri raznih društvih ali delujejo od doma, obrnili so se tudi na sodišče. Z MOL-a pa so po drugi strani sporočili, da nevladnim organizacijam in posameznikom na osnovi javnih razpisov ponujajo brezplačno uporabo prostorov v lasti občine.

Kolektivi, ki so na območju Roga izvajali cirkuške in druge vadbe, po besedah Mihe Blažiča - N'toka trenutno gostujejo pri drugih telovadnih društvih, ki so jim omogočila, da lahko svojo dejavnost izvajajo po nekaj ur na teden. Drugi delujejo od doma in ob tem iščejo rešitve, kam bi lahko preselili svojo dejavnost. Še zmeraj poteka prevzemanje opreme, ki pa je po njegovih besedah veliko manjka. Sami so našli le četrtino tistega, kar so imeli na seznamu, podobno poročajo tudi drugi kolektivi.

Občina nadaljuje rušitvena dela. Odvetnik rogovcev: Za nekatere ljudi ni pravne podlage za izgon.

Vprašanje pravne podlage za izselitev
Skupnost Avtonomne tovarne (AT) Rog še zmeraj zatrjuje, da je MOL uporabnike Roga deložiral brez pravne podlage. V povezavi s tem je bila februarja na Okrajnem sodišču v Ljubljani vložena posestna tožba, je sporočil odvetnik Zoran Korenčan.

Odvetnik Dino Bauk pa je povedal, da je bil vložen upravni spor zoper MOL in policijo zaradi posega v človekove pravice in svoboščine uporabnikov Roga. Bauk namerava v prihodnjih dneh vložiti pritožbo zoper ravnanje policije zaradi prekomerne uporabe sile. Po njegovih besedah posamezniki trenutno na MOL pošiljajo zahtevke za povrnitev škode za opremo, uničeno v rušenju, če občina ne bo hotela povrniti škode, pa bodo šli na sodišče.

MOL nevladnim organizacijam in posameznikom na podlagi javnih razpisov ponuja brezplačno uporabo prostorov, ki so v lasti občine. Kot sporočajo z MOL-a, lahko vsi nekdanji uporabniki Roga pod enakimi pogoji kandidirajo na javnih razpisih za pridobitev brezplačnih prostorov v uporabo, tudi v Rogu. Sicer pa se s posameznimi uporabniki že več let dogovarjajo za nadomestne prostore, med njimi za uporabnike skate parka v Rogu. Z njimi so že pred časom sklenili dogovor o tem, da se, če uspejo na razpisu, preselijo v nov skate park, ki ga bodo v Stožicah odprli maja. Prav tako se je s prošnjo za nove prostore na njih obrnilo Športno društvo King Kong, s katerim so si skupaj ogledali dve možni lokaciji, so še zapisali na MOL-u.

MOL sporoča, da ima veljavni gradbeni dovoljenji
Nekdanji uporabniki Roga menijo, da je problematičen tudi sam gradbeni poseg v prostore. Po njihovih navedbah se občina sklicuje na gradbeno dovoljenje za rušenje iz leta 2011, ki je bilo podaljšano v letu 2014 in katerega veljavnost je potekla junija 2016. MOL v tem času ni vzpostavil gradbišča, saj so bili tam vseskozi prisotni uporabniki, ni pa pridobil novega gradbenega dovoljenja, s katerim bi smel januarja letos poseči v stavbe, so zapisali rogovci.

V nasprotju s tem pa so z MOL-a sporočili, da imajo veljavni gradbeni dovoljenji tako za rušenje kot za gradnjo, saj so junija 2016 začeli dela na območju Roga, a so bila zaradi znanih dogodkov ta dela prekinjena. Ko so januarja 2019 nadaljevali rušitvena dela, so se na gradbišču oglasili inšpektorji in preverili dokumentacijo za nadaljevanje del ter nanjo niso imeli pripomb. Le delovni inšpektor je predlagal, da zaradi daljše prekinitve del (od leta 2016) vnovič vložijo prijavo gradbišča, kar so tudi storili.

Rogovci nadalje navajajo, da je bilo pri delovanju podjetja Dolinšek, ki je bilo izbrano za sanacijo galvane, ugotovljenih več nepravilnosti. Zapisali so, da je inšpektorat za delo izvajalcu izdal prepoved del do odprave nepravilnosti, zaradi nepravilnega ravnanja pri odstranjevanju strešne kritine pa je bil uveden prekrškovni postopek.

Vendar na MOL-u v nasprotju s tem zatrjujejo, da ni bil uveden noben prekrškovni postopek. Po njihovih besedah se je na gradbišču oglasil inšpektor za delo, ki je ustno naročil namestitev dodatne zaščite pri rušenju streh. Izvajalec je takoj ukrepal in delo z dodatnimi zaščitnimi ukrepi nadaljeval, dela pa so večinoma končana.

Varnostniki Valine na dan izpraznitve Roga. Foto: MMC RTV SLO
Varnostniki Valine na dan izpraznitve Roga. Foto: MMC RTV SLO

Kolikšen finančni zalogaj je varovanje
Po navedbah rogovcev območje skupaj s preostalo lastnino uporabnikov še naprej varujejo varnostniki družbe Valina, čeprav so dela obstala, MOL pa da za varovanje namenja več kot 15.000 evrov na dan. Na občini pojasnjujejo, da Valina varuje Rog na podlagi okvirnega sporazuma za izvajanje fizičnega in tehničnega varovanja za potrebe upravnih zgradb mestne uprave, varovanje cestnih zapor in decembrskih prireditev, ki je bil sklenjen avgusta 2019, za varovanje Roga pa je bil januarja sklenjen dodatek k sporazumu.

Uporabniki Roga: Pri evikciji je šlo za popolnoma ilegalno dejanje samovolje župana Jankovića

Po navedbah MOL-a vrednost ure pri varovanju Centra Rog znaša 12,34 evra z DDV-jem, znesek pa se obračunava na podlagi opravljenih ur varnostnikov. Občina izvajalcu sicer ni določila, koliko varnostnikov mora biti na dotičnem območju, je pa omejila število na največ 50 varnostnikov dnevno. Toliko jih je bilo le na začetku, od 19. do 24. januarja, nato se je njihovo število zmanjšalo. Od 1. februarja je dnevno prisotnih deset varnostnikov, so pojasnili na MOL-u.

Znova nov poziv vodstvu MOL-a
V teh dneh je bil objavljen poziv občinskemu vodstvu glede Roga. Sto prvopodpisanih prihaja z različnih članic Univerze v Ljubljani, večinoma so to visokošolski učitelji. Od občine med drugim zahtevajo predložitev pravnomočnega naloga za izpraznitev AT Rog ter zagotovitev brezplačnega prostora za vse uporabnike in uporabnice Roga na skupni lokaciji v središču mesta.