Predlog predvideva podaljšanje t. i. zakona o kulturnem tolarju do leta 2013. Foto: RTV SLO
Predlog predvideva podaljšanje t. i. zakona o kulturnem tolarju do leta 2013. Foto: RTV SLO
Eden od sklopov zakona obsega približevanje mednarodnim standardom za splošnoizobraževalne knjižnice. Foto: RTV SLO

S tem bo predlagalo podaljšanje veljavnosti zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (t. i. zakon o kulturnem tolarju) do leta 2013 za vseh pet programskih sklopov. Samo Bevk (SD) je pobudo, da naj bi podaljšali oziroma
pripravili nov zakon v letih 2009-2013, ministru posredoval oktobra, ministrov odgovor pa prejel 22. novembra.

Pet programskih sklopov obsega:
Zakon se izteče konec letošnjega leta, zajema pa pet programskih sklopov - sanacijo najbolj ogroženih in najkakovostnejših objektov kulturne dediščine; približevanje mednarodnim standardom za splošnoizobraževalne knjižnice; ureditev osnovnih prostorskih pogojev za nekatere osrednje javne zavode s področja kulture; ohranjanje dosežene stopnje razvoja ljubiteljske kulture in izenačevanje razvojnih standardov po lokalnih skupnostih ter vzpodbujanje kulturniških mrež na področju posredovanja založništva, kinematografije in sodobne informacijske tehnologije.

Simoniti je v predlogu spremembe zakona med drugim napovedal, da bodo pri sanaciji objektov kulturne dediščine in ureditev objektov za osrednje javne zavode - vključili "vse do sedaj nerealizirane oziroma delno realizirane projekte". Pri drugih treh sklopih pa bo zakonodajalec "na novo opredelil višino sredstev za čas trajanja zakona".

Za upoštevanje še vedno nerealiziranih programov
Samo Bevk se v pobudi zavzema, da bi se prednostno upoštevali programi in investicije, ki so še vedno nujno potrebne in so bile že vključene v dosedanji zakon o kulturnem tolarju, zlasti v prvo različico, pa kljub temu še niso bile realizirane.