Zoran Poznič je že na zaslišanju dejal, da se bo, če bo potrjen za ministra, takoj izločil iz vseh postopkov, ki v zvezi s tem potekajo na ministrstvu. Foto: BoBo
Zoran Poznič je že na zaslišanju dejal, da se bo, če bo potrjen za ministra, takoj izločil iz vseh postopkov, ki v zvezi s tem potekajo na ministrstvu. Foto: BoBo

Kot so sporočili iz urada vlade za komuniciranje, bo v postopku o vlogah prispelih na javni razpis odločala državna sekretarka Tanja Kerševan Smokvina.

V medijih so se, že pred zaslišanjem aktualnega ministra za kulturo na matičnem odboru, pojavili očitki, da bi bila lahko Pozničeva kandidatura za ministra za kulturo v nasprotju interesov. Poznič je namreč kot direktor prijavil Delavski dom Trbovlje na razpis ministrstva za izbor operacij Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture, kot minister pa bi imel možnost odločanja o rezultatih tega razpisa.

Direktor in morebitni minister: Zoran Poznič bi se utegnil znajti v navzkrižju interesov

Na razpisu je skupno na voljo devet milijonov evrov evropskih in državnih sredstev, ki jih bodo za multimedijske projekte razdelili dvema zavodoma. Na ta razpis se lahko prijavi le malo zavodov, objavilo pa ga je ministrstvo za kulturo decembra lani v sodelovanju z vladno službo za razvoj in kohezijsko politiko. Za zahodni del Slovenije je namenjenih 3,6 milijona evrov, za vzhodni pa 5,4 milijona. Na razpis so se prijavili Zavod Kersnikova in Hiša eksperimentov na eni strani ter Delavski dom Trbovlje, ki ga vodi Poznič, na drugi strani.

Poznič je že na zaslišanju dejal, da se bo, če bo potrjen za ministra, takoj izločil iz vseh postopkov, ki v zvezi s tem potekajo na ministrstvu. O tem je danes odločila tudi vlada in ministra izločila iz postopka ter, kot veleva zakon o upravnem postopku, določila uradno osebo, ki bo namesto izločenega Pozniča odločila o vlogah, prispelih na razpis. Kot rečeno, bo to državna sekretarka na ministrstvu za kulturo Tanja Kerševan Smokvina.

O zadevi se je sicer izrekla tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), ki je izključila nasprotja interesov, če se Poznič kot minister v celoti izloči iz odločanja o razpisu.