Janez Cvirn je vzel pod drobnogled razprtije med narodoma na Celjskem. Foto: RTV SLO
Janez Cvirn je vzel pod drobnogled razprtije med narodoma na Celjskem. Foto: RTV SLO
Jože Plečnik: celjska hranilnica
Knežje mesto je zaradi cestnih spopadov veljalo za najbolj zanikrno mesto Avstro-ogrske. Foto: RTV SLO

Aufbiks! je naslov dokumentarno-igranega filma o odnosih med celjskimi Nemci in Slovenci ob koncu 19. in na začetku 20. stoletja, ki ga je predvajal 1. program Televizije Slovenija. Film se vsebinsko naslanja na knjigo celjskega zgodovinarja Janeza Cvirna z naslovom Kri v luft! Čreve na plot!, ki je raziskoval dogajanje na Celjskem na prelomu 19. v 20. stoletje.

Nikoli zapečateno sožitje narodov
Dokumentarec Aufbiks! nas opominja, kako hitro se lahko "sfižijo" odnosi med predstavniki različnih narodnosti, ki se morajo "gnesti" na omejenem prostoru. Nemci in "pristni" prebivalci Celjskega so se tako še v sedemdesetih letih 19. stoletja kar dobro razumeli - njihov odnos bi lahko označili kot strpnost in sožitje -, med letoma 1890 in 1899 pa je izbruhnilo nekaj ostrih spopadov med narodoma. Ti so celo vplivali na to, da je Celje dobilo nezaželeni naziv najbolj zanikrnega mesta Avstro-ogrske monarhije.

Nacionalizem nekoč in danes
Ogled Aufbiksa! nas lahko hitro spomni tudi na dogajanje v sodobni družbi, ki postaja tudi pri nas vedno bolj narodnostno mešana. Film nam namreč omogoči vpogled v mehanizme nacionalizma, ki še danes vplivajo tako na spopade v posvečenih prostorih političnih voditeljev kot tudi "bitkam na cestah". Aufbiks! pa naj bi tudi ljudem približal slovensko zgodovino kot tudi mikrozgodovino Celjskega.

Koprodukcijo družbe Visual Production - pri ustvarjanju Aufbiksa! je sodeloval Aleš Šega - in uredništva kulturno-dokumentarnih oddaj Televizije Slovenija je režiral Miran Zupanič.