Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

V spodnjih primerih sta pomišljaj in vezaj rabljena napačno. Koliko napak najdete? (Predlagamo, da si jih zapišete na list – zakaj, izveste nekaj vrstic nižje).

Danes sem se v trgovino, ki je bila mimogrede odprta samo 8.00 – 12.00, odpeljala v Šmarje–Sap. Možu sem želela kupiti izvirno darilo – to si je v tem letu kot gospodinja, varuška, kuharica in učiteljica 4., 5. in 8. razreda zagotovo zaslužil. No, namesto darila sem - kot tipična ženska - kupila najprej nekaj sebi: USB–ključek (delo na daljavo pa to) in C - vitamin za odpornost (s kuponom sem unovčila 15 odstotni popust). Ker brez darila pač nisem upala domov, sem mu kupila jabolko (eno jabolko na dan …) in novo knjigo hudomušnega Boštjana Gorenca – Pižame. Smeh in dobra volja - to bo naše vodilo v letu 2021!

Tistim, ki ste za rabo pomišljaja in vezaja občutljivi, smo s tem zapisom najbrž dvignili tlak – vdihnite in izdihnite. Vsi drugi smrtniki pa v nadaljevanju najdete pet pravil, s katerimi pomišljaja in vezaja ne boste nikoli več zamenjevali, čisto na koncu pa še pravilen zapis zgornjega sestavka, ki ga lahko primerjate z napakami, ki ste jih v besedilu odkrili sami.

Pomišljaj in vezaj – čisto na kratko
Pomišljaj in vezaj sta nekončni, stični ali nestični ločili. Ločita se po grafični podobi, pomišljaj je daljša črtica (–), vezaj pa krajša (-), in položajih, v katerih ju uporabljamo. Ko pišemo besedila, ju hitro zamenjamo – tudi zato, ker je vezaj na tipkovnici lažje dostopen, pomišljaja pa se nam ne ljubi iskati. P. S. Kako ga najdete, smo vam prišepnili na grafiki.

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

1. Pomišljaj: od – do
Pomišljaj lahko neskladenjsko rabimo v pomenu 'od – do' oz. za označevanje razpona, trajanja. Tak pomišljaj imenujemo predložni pomišljaj. Kako ga uporabimo? Enostavno! Med števili ali besedi postavimo pomišljaj, ki pa mora biti nujno stičen. To pomeni, da se mora na levi in desni strani dotikati števila ali besede.

Trgovina bo odprta 8.00–12.00. (od 8.00 do 12.00)

Potniki se peljejo na progi Ljubljana–Maribor. (od Ljubljane od Maribora)

Učno snov najdete v učbeniku na str. 11–19. (od 11. do 19. strani)

2. Pomišljaj: naštevanje v alinejah
Pogodbe, uradni dopisi in seznami so besedila, v katerih namesto pomišljaja pogosto stoji vezaj. Pri naštevanju v samostojnih vrsticah (alinejah) uporabljamo t. i. alinejni pomišljaj. Ta je v nasprotju s predložnim nestičen – med pomišljajem in številko/besedo mora stati presledek.

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu zagotovil informacije o:
– kontaktnih podatkih podjetja,
– pogojih poslovanja in možnostih vračila,
– pogojih dostave naročila in možnostih plačila,
– alergenih, prisotnih v živilih.

3. Pomišljaj: poudarjanje dela stavka ali ločitev vrinjenega stavka
Pomišljaj lahko v določenih položajih nadomesti tudi vejico, in sicer če želimo del stavka z dodanim pojasnilom še posebej poudariti ali od glavnega ločiti vrinjen stavek. V teh primerih je pomišljaj nestičen.

Samo eno nam mora biti pomembno – zdravje.

Spoznala sem ju na letališču – bilo je zelo čustveno.

Pomišljaj v teh dveh primerih dodaja (pristavčno) pojasnilo že zapisane besede ali besedne zveze.

Poznamo tudi t. i. dvodelni pomišljaj, ki loči vrinjen stavek od preostalega dela povedi. In kdaj bi namesto vejice postavili pomišljaj? Ko imamo opravka z dolgo povedjo, v kateri že stoji nekaj vejic.

S sosedo – zakaj si ne bi vzel časa tudi zanjo – sva se odpravila na dolg izlet, čeprav je bilo napovedano deževno vreme v krajih, ki sva jih želela obiskati.

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

4. Vezaj: povezovanje besed v tvorjenke
Stični vezaj pišemo med zloženimi besedami, splošno zapisano vezaj nadomešča veznik in. Ker je šola ustanova, ki vzgaja in izobražuje, je vzgojno-izobraževalna ustanova.

Policija se je odpravila na slovensko-hrvaško mejo. (meja, ki ločuje Slovenijo in Hrvaško)

Si videla Martin belo-moder pulover? (pulover, ki je bele in modre barve)

Stični vezaj pišemo tudi med zloženkami, če je prvi del črka ali številka.

Kupila sem si USB-ključek in C-vitamin za odpornost (s kuponom sem unovčila 15-odstotni popust).

5. Vezaj: deli dvojnih imen
Ko se boste naslednjič peljali proti prestolnici, preverite zapis krajevnega imena Šmarje - Sap na usmerjevalnih tablah. Krajevna imena, ki so nastala iz samostojnih enot, zapisujemo z nestičnim vezajem: Šmarje - Sap, Gozd - Martuljek, Videm - Dobrepolje. Tak vezaj pišemo tudi med imenom in vzdevkom/privzetim priimkom: Boštjan Gorenc - Pižama, Karel Destovnik - Kajuh, Zlatko Čordić - Zlatko, Janez Hočevar - Rifle.

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Izziv: premagan

Pomišljaj in vezaj se uporabljata še v številnih drugih skladenjskih in neskladenjskih položajih. V tokratnem članku smo izpostavili primere, pri katerih v rabi zaznamo največ napak. Teh petih pa si ne bo težko zapomniti, kajne? Zdaj pa se vrnite na začetek članka in v mislih popravite vse napake, ki jih prej niste. Prepričani smo, da je zdaj razlika med – in - res očitna. Osnovni pregled pravil je za nami, dolgujemo pa še vam pravilen zapis uvodnega sestavka, ki ga lahko primerjate z napakami, ki ste jih odkrili in na list zapisali sami.

Danes sem se v trgovino, ki je bila mimogrede odprta samo 8.00–12.00, odpeljala v Šmarje - Sap. Možu sem želela kupiti izvirno darilo – to si je v tem letu kot gospodinja, varuška, kuharica in učiteljica 4., 5. in 8. razreda zagotovo zaslužil. No, namesto darila sem – kot tipična ženska – kupila najprej nekaj sebi: USB-ključek (delo na daljavo pa to) in C-vitamin za odpornost (s kuponom sem unovčila 15-odstotni popust). Ker brez darila pač nisem upala domov, sem mu kupila jabolko (eno jabolko na dan …) in novo knjigo hudomušnega Boštjana Gorenca - Pižame. Smeh in dobra volja – to bo naše vodilo v letu 2021!