Društvo slovenskih pisateljev (DSP) je članici društva Gabrieli Babnik Ouattara soglasno izreklo javni opomin.

Gabriele Babnik Ouattara. Foto: Mankica Kranjec
Gabriele Babnik Ouattara. Foto: Mankica Kranjec

V objavi razsodbe so zapisali, da je častno razsodišče DSP-ja ob izreku odločitve tehtalo med dvema pravicama: zaščito intelektualne lastnine in pravico do umetniške svobode.

Samo en ples je biografska knjiga o Marti Paulin Schmidt - Brini, prvo med plesalkami sodobnega umetniškega plesa pred drugo svetovno vojno na Slovenskem. Njena hči Malina Schmidt Snoj je napisala knjigo o materinem življenju. Foto: emka.si
Samo en ples je biografska knjiga o Marti Paulin Schmidt - Brini, prvo med plesalkami sodobnega umetniškega plesa pred drugo svetovno vojno na Slovenskem. Njena hči Malina Schmidt Snoj je napisala knjigo o materinem življenju. Foto: emka.si

"Umetniška svoboda nam ne daje pravice do razpolaganja s stvaritvami drugih avtorjev brez omejitev. Prizadevati si moramo za skrajno občutljivost in spoštljivost pri ravnanju s stvaritvami drugih. Pri tem so lahko avtorjem v pomoč različni mehanizmi, s katerimi je mogoče nedvoumno označiti, katero intelektualno lastnino uporabljajo in od koga oziroma na kakšen način jo predelujejo. Zgolj enostavne dobesedne vgraditve besedila drugega avtorja v lastno besedilo ne moremo enačiti z avtorsko svobodo. Poleg tega na takšen način ne bi bilo zaščiteno nikogaršnje avtorstvo," je častno razsodišče zapisalo v objavi odločitve.

Dodali so, da se je treba zavedati, da umetniško delo v trenutku, ko postane javno, postane na neki način tudi "javna last" vsega človeštva. "Vsa človeška ustvarjalnost temelji na ustvarjalnosti preteklih generacij. A osnovni pogoj te umetniške svobode je, da je v novem besedilu razvidno tudi avtorstvo dela, iz katerega črpamo. Prepoznati je treba povezavo med obema! Navzočnost in povezanost obeh besedil je nujna. Če povezave ni, dialog med obema deloma – naj gre za kritiko, parodijo ali kaj drugega – ni osmišljen," je še navedlo častno razsodišče. To meni, da v delu Gabriele Babnik Ouattara takšna navezava s knjigo Maline Schmidt Snoj ni dovolj razvidna.

Nadaljujejo, da je na koncu knjige Gabriela Babnik Ouattara sicer kot enega izmed desetih virov navedla tudi delo Samo en ples, a takšna navedba ničesar ne pove o načinu uporabe dela Maline Schmidt Snoj. "V knjigi Za angele, da jim ne bo dolgčas je na začetku opozorjeno, da je brez pisnega dovoljenja Založbe Litera prepovedana kakršna koli uporaba avtorskega dela v kakršnem koli obsegu. In če taka prepoved velja za knjigo Gabriele Babnik Ouattara, velja enako za ostale knjige, ki jih za svoje literarno ustvarjanje uporablja sama. To tudi dokazuje, da se je Gabriela Babnik Ouattara zavedala svojega dejanja. Zato smo se soglasno odločili za javni opomin," so še zapisali.

Sorodna novica "Izjava Gabriele Babnik Ouattara ne drži. Založba vztraja, da so bile kršene avtorske pravice."

Častno razsodišče je tudi mnenja, da ni treba dobiti privoljenja avtorja ali avtorice dela, iz katerega se črpa, če je avtorstvo tega dela v novem delu jasno razvidno oziroma če je razvidno, na kakšen način je bilo uporabljeno.

Častno razsodišče je razsojalo v sestavi predsednik Matjaž Hanžek ter člana Draga Potočnjak in Peter Kovačič Peršin.

Kot smo poročali, je Malina Schmidt Snoj založbo Mladinska knjiga (pri kateri je izšla njena knjiga Samo en ples) in založbo Litera, ki je izdala delo Gabriele Babnik Ouattara Za angele, da jim ne bo dolgčas, opozorila, da je Babnik Ouattara v svoji knjigi nezakonito objavila odlomke iz njenega dela Samo en ples. Ob tem je zahtevala finančno odškodnino, umik iz prodaje in javno opravičilo. Založba Litera je po primerjavi knjig pritrdila ugotoviti Schmidt Snoj, da so bile kršene njene avtorske pravice, knjigo Gabriele Babnik Ouattara umaknila iz prodaje, poravnala odškodnino in se pisateljici tudi opravičila.

Pisateljica Babnik Ouattara vidi od začetka stvar drugače in vztraja, da je korektno navedla vire, iz katerih je črpala in predelala posamezne pasuse. Meni, da gre za legitimni literarni postopek medbesedilnosti ter da leposlovje ne navaja virov v opombah pod črto.