Keira Knightley kot Ana Karenina v najnovejši ekranizaciji literarne klasike (leta 2012 jo je posnel Joe Wright). V vlogi Karenina igra Jude Law, Vronski pa je Aaron Taylor-Johnson. Foto: Kolosej
Keira Knightley kot Ana Karenina v najnovejši ekranizaciji literarne klasike (leta 2012 jo je posnel Joe Wright). V vlogi Karenina igra Jude Law, Vronski pa je Aaron Taylor-Johnson. Foto: Kolosej

Res je, da skušenjsko morda dijaki vsega ne morejo razumeti. A branje literature je tudi priprava na življenjske situacije, ki zanje še pridejo. Hkrati se mi zdi podcenjujoče reči, da dijaki ne bi bili sposobni pri osemnajstih letih razumeti te snovi – ne nazadnje živijo v družinah najrazličnejših oblik, v katerih zagotovo prihaja do nesoglasij, vzponov in padcev.

Katarina Torkar Papež
Ana Karenina
K Ani Karenini sta se v tej sezoni ljubljanske Drame vrnila režiser Dušan Jovanovič in igralka Polona Juh. Foto: SNG Drama Ljubljana/Peter Uhan

Več kot 7.000 dijakov bo po prebranih knjigah Ločil bom peno od valov Ferija Lainščka in Ana Karenina Leva Nikolajeviča Tolstoja lahko izbiralo med interpretativnim in razpravljalnim esejem; ta predstavlja kar polovico končne ocene iz slovenščine.


Preobsežni deli
Med profesorji in tudi sicer v javnosti je bilo veliko pomislekov o tem, da sta letošnji deli, predvsem Ana Karenina, pretežko branje za osemnajstletnike, da imajo premalo izkušenj za pisanje o takih temah in da bo marsikoga izmed mladih izbor odvrnil od nadaljnjega branja literature. Profesorica slovenščine na poljanski gimnaziji, Katarina Torkar Papež, je drugačnega mnenja: "Res je, da skušenjsko morda dijaki vsega ne morejo razumeti. A branje literature je tudi priprava na življenjske situacije, ki zanje še pridejo. Hkrati se mi zdi podcenjujoče reči, da dijaki ne bi bili sposobni pri osemnajstih letih razumeti te snovi – ne nazadnje živijo v družinah najrazličnejših oblik, v katerih zagotovo prihaja do nesoglasij, vzponov in padcev."

Ana Karenina
V drugi oddaji Gymnasium je imela glavno vlogo Tolstojeva ruska junakinja, Ana Karenina. Kdo je Ana - žrtev tragične usode ali svoje lastne zaslepljenosti? Je padla ženska ali ujetnica družbe? Kaj povzroči njen propad? Kako je mogoče, da se njeno življenje tako hitro sesuje v prah? In ne nazadnje – zakaj ne vidi drugega izhoda kot samomor in kaj je ta pravzaprav zanjo – obup, rešitev ali maščevanje? Z dijaki in profesorico Gimnazije Poljane smo iskali odgovore na ta in druga vprašanja, pri tem nam je pomagala tudi igralka Polona Juh, ki se je v letošnji sezoni po desetih letih v SNG-ju Drama znova vživela v vlogo Ane Karenine. "Z delom sem se prvič srečala v srednji šoli, knjigo sem brala kot zelo dobro univerzalno literaturo. Z leti opažaš drugačne stvari, drugo problematiko znotraj tega velika romana. Glede na to, da je to zelo velika opevana ljubezenska zgodba – Vronski, Ana Karenina, Karenin, je vsa ta velika ljubezen nekako zapisana z veliko mero tega, da želi Tolstoj prek te ljubezni predvsem razkrivati problematiko ženske in njenega položaja v svetu."

Jezikovna pravilnost in vsebina
Za pisanje eseja bodo imeli dijaki 120 minut časa, pozorni pa bodo morali biti na jezikovno pravilnost, slog pisanja, zgradbo in pa seveda vsebino samega eseja. Pri predlogih se točke že nekaj let ne odbijajo, se pa te odbijajo pri eseju, ki je krajši od 600 besed. Profesorica Darinka Ambrož, ocenjevalka v maturitetni komisiji: "Kandidati zgubljajo veliko točk pri najenostavnejših zadevah – na jezikovni ravni za napačna ločila, pri povezovanju stavkov, pri neki zaokroženosti besedila, skladenjske strukture se ne navezujejo druga na drugo, veliko težav je z veliko začetnico, nedoločnikom in namenilnikom, neločevanjem glagolov moči in morati. Na slogovni ravni so to nižje pogovorne besede, neustrezne besede, neustrezno uporabljanje mašil. Pri zgradbi pa je to opuščanje uvoda, včasih tudi zaključka in zastranitev."

Po nasvetu Ambroževe se morajo dijaki danes, mesec dni pred esejem, lotiti drugega branja knjig, dan, dva pred 4. majem pa se je dobro spočiti, pogledati svoj literarni dnevnik in ponoviti imena, dogajalne čase in prostore, predvsem pa sproščeno pisati.

Tadeja Bizilj, Radio Slovenija

Oddajo Gymnasium, v kateri smo obravnavali letošnji maturitetni esej in roman Leva Nikolajeviča Tolstoja, Ana Karenina, lahko v celoti poslušate spodaj.

Res je, da skušenjsko morda dijaki vsega ne morejo razumeti. A branje literature je tudi priprava na življenjske situacije, ki zanje še pridejo. Hkrati se mi zdi podcenjujoče reči, da dijaki ne bi bili sposobni pri osemnajstih letih razumeti te snovi – ne nazadnje živijo v družinah najrazličnejših oblik, v katerih zagotovo prihaja do nesoglasij, vzponov in padcev.

Katarina Torkar Papež