Posodobljena različica Frana, označena 5.0, deluje od četrtka, morebitne napake bodo odpravili do ponedeljka, so še sporočili z ZRC-ja SAZU-ja. Foto: fran.si
Posodobljena različica Frana, označena 5.0, deluje od četrtka, morebitne napake bodo odpravili do ponedeljka, so še sporočili z ZRC-ja SAZU-ja. Foto: fran.si
SSKJ
SSKJ, temeljno in doslej najobsežnejše delo slovenskega jezikoslovja, ki ga je večja skupina slovaropiscev sestavljala med letoma 1970 in 1991, so leta 2014 dopolnili z novejšim besedjem in najnujnejšimi posodobitvami. Slovar bo odslej prosto dostopen za vse uporabnike portala Fran. Foto: Mladinska knijga

Prinaša tudi nov slovar in več dopolnitev portalovih funkcionalnosti, ki izboljšujejo uporabniško izkušnjo, so sporočili z ZRC-ja SAZU-ja.

SSKJ, temeljno in doslej najobsežnejše delo slovenskega jezikoslovja, ki ga je večja skupina slovaropiscev sestavljala med letoma 1970 in 1991, so leta 2014 dopolnili z novejšim besedjem in najnujnejšimi posodobitvami. Slovar bo odslej prosto dostopen za vse uporabnike portala Fran.

Večavtorski eSSKJ, tj. novi Slovar slovenskega knjižnega jezika, je z letošnjim letom bogatejši za 521 slovarskih sestavkov vseh besednih vrst. Ti obravnavajo naše besedje tako vsestransko kot še noben slovar doslej. Posamezna beseda je prikazana kot črkovna in glasovna celota s svojimi pomeni in podpomeni, okolji rabe, družljivostjo z drugimi besedami, v svojih tipičnih skladenjskih vzorcih, kot del stalnih besednih zvez in frazemov in v strokovni rabi, kot jo odražajo besedila, namenjena širšemu krogu uporabnikov.

Vsebinska razlika med SSKJ-jem in novim eSSKJ-jem ni samo v tem, da novi temelji na sodobnem jezikovnem gradivu, na sodobnih jezikoslovnih teorijah, metodah in prijemih, temveč tudi v popolnoma novih vsebinah, kot so npr. vse tonemsko in jakostno naglašene oblike, normativna opozorila, etimološke razlage, zvočni posnetki iztočnic in njihovih stranskih oblik ter prevodi v slovenski znakovni jezik.

Večavtorski slovarski del ePravopisa prinaša približno 600 novih sestavkov predvsem lastnoimenskega in z lastnimi imeni povezanega občnega besedja, ki ga v slovar vključujejo vzporedno s prenovo pravopisnih pravil in v skladu z novimi predlogi pravopisne komisije pri SAZU-ju in ZRC-ju SAZU-ju. V tem naboru je najti še nekodificirano leksiko, v zadnjem času prevzeta imena, pravopisne zanimivosti, ki so rezultat dejavnosti sodelavcev v jezikovni svetovalnici Inštituta za slovenski jezik, različna domišljijska, religijska in mitološka imena z najbližjimi tvorjenkami in občna poimenovanja, ki so enakozvočna ali kako drugače zamenljiva z lastnimi imeni.

Dilemi "hashtaga" in "crowdfundinga" naposled razrešeni
Slovar pojasnjuje, kako pisati nagrade, sklanjati in izgovarjati imena kot Goncourt ter zakaj sta v slovenščini samostalnika karitas in vodja dveh spolov. Vse pravopisne novosti so podrobno pojasnjene v spremljevalnem besedilu Pravopisne kategorije ePravopisa, ki je tudi dostopno na portalu Fran.

Sprotni slovar slovenskega jezika avtorja Domna Krvine ima z letošnjim prirastkom 552 sestavkov, ki uslovarjajo predvsem najmlajše besedje, mestoma pa tudi starejše zamolčano. Izmed letošnjih novosti velja omeniti hashtag in njegov domači sinonim ključnik, ki se že kar uveljavlja. Sodobni način življenja nam je prinesel tudi besedi množicanje in množičenje, ki ju prav tako vsebuje letošnji prirastek tega slovarja.

Kot 32. slovar se je Franu letos pridružil Novi etimološki slovar slovenskega jezika avtorice Metke Furlan, ki obsega 147 poglobljenih etimoloških sestavkov predvsem našega narečnega besedja, a tudi mnogih splošnoslovenskih, npr. dleto.