Ob izidu novega dela je Center za slovensko književnost v sodelovanju z organizatorji festivala Dnevi poezije in vina v prostorih Društva slovenskih pisateljev pripravil tudi branje in pogovor z gostoma Arkadijem Dragomoščenkom in Eleno Fanailovo, pogovor pa je povezoval Milan Jesih. Foto: Jože Suhadolnik/Dnevi poezije in vina
Ob izidu novega dela je Center za slovensko književnost v sodelovanju z organizatorji festivala Dnevi poezije in vina v prostorih Društva slovenskih pisateljev pripravil tudi branje in pogovor z gostoma Arkadijem Dragomoščenkom in Eleno Fanailovo, pogovor pa je povezoval Milan Jesih. Foto: Jože Suhadolnik/Dnevi poezije in vina

S temi besedami je delo, ki je izšlo pri Centru za slovensko književnost, opisala ruska pesnica Jelena Fanjalova. Pesnica, ki je v knjigi zastopana z dvema pesmima, še pravi, da je vsaka poezija veselje, ne glede na to, ali je pesem sama po sebi tragična.
Antologijo je uredil ruski pesnik Dimitrij Kuzmin in vsebuje dela 25 pesnic in pesnikov, ki sooblikujejo zelo heterogeno podobo sodobne ruske poezije. V predgovoru Kuzmin piše, da je želel prikazati čim širšo in raznoliko podobo, tudi kar zadeva razpršenost generacij in geografijo. Prav tako se med zastopanimi avtorji zelo veliko razlik kaže tudi v sami vsebini pesniškega izražanja.
Vrata v sprejemanje nekega drugega sveta
Ruski pesnik Arkadij Dragomoščenko je predstavitev dela pospremil z besedami, da pripravljanje take antologije ni enostavna naloga ter da je antologija plod skupnih prizadevanj in da predstavlja vrata v sprejemanje nekega drugega sveta.
Ena od prevajalk Jelka Ciglenečki je poudarila, da ruska poezija ni povsem neznana v Sloveniji, saj se je s prevajanjem veliko ukvarjal že Milan Jesih, ki je s prevodi sodeloval tudi tukaj. Pri prevajanju antologije so sodelovali še Veronika Sorokin, Jana Putrle Srdić, Andreja Kalc in Veronika Dintinjana.