Dogajanje z enega prejšnjih seminarjev. Na fotografiji je predavateljica Simona Kranjc. Foto: SSJLK
Dogajanje z enega prejšnjih seminarjev. Na fotografiji je predavateljica Simona Kranjc. Foto: SSJLK

Seminar slovenskega jezika, literature in kulture bo tako kot lani tudi letos potekala na daljavo, kljub spremenjeni obliki pa bo ponudil intenzivno učenje slovenščine s konverzacijo in fonetičnimi vajami, strokovna predavanja in bogat spremljevalni program, pojasnjuje Alenka Žbogar, predsednica SSJLK-ja.

"Vsaj nekaj seminarskega vzdušja bodo skušala nadomestiti neformalna srečanja s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike. Prosto dostopna strokovna predavanja se bodo posvečala vprašanjem žensk – ustvarjalk, ki so zaznamovale našo preteklost oz. jo sooblikujejo," še pravi.

Predsodki o šibkosti spola in slabotnosti razuma
Tekom zgodovine so po njenih besedah ženske premagovale številna neenakopravna razmerja, v katera so jih silile družbene okoliščine, a so si kljub izpostavljenosti slabšim možnostim, krivicam in poniževanjem postopoma izborile svoje mesto v družbi. Z družbeno angažiranostjo so dosegle, še pravi predsednica prireditve, da uspešneje premagujemo predsodke o šibkosti spola in slabotnosti razuma – vse to je antično rimsko pravo pripisovalo ženskemu spolu. "Današnje pravice in položaj žensk v družbi so rezultat tisočletnega boja na najrazličnejših področjih, boja izjemnih posameznic, ki so presegale povprečje in se borile z besedami, argumenti, zgledom. Letošnji seminar skuša to dodatno osvetliti," še poudarja vodja seminarja.

Foto: SSJLK
Foto: SSJLK

Iz koncepta 57. seminarja se lušči jasno začrtan cilj: na tej osrednji slovenistični prireditvi ponuditi tujim slovenistom, pa tudi slavistom in študentom slovenščine ter vsem, ki se želijo učiti slovensko, poglobljene literarnovedne, jezikoslovne in kulturološke strokovne vsebine, ob katerih se bodo plemenitili in tako še bolj suvereno izvajali svoje poslanstvo ambasadorjev slovenskega jezika, literature in kulture. 89 jih je in prihajajo iz 24 držav. "Kljub neugodnim epidemiološkim razmeram, ki vztrajajo še na številnih koncih sveta, so se odločili svoj dragoceni čas in energijo nameniti izpopolnjevanju svojega znanja slovenščine. Na seminarju jih bomo spodbudili k refleksiji in evalvaciji ženskega gibanja na relaciji med spolom in jezikom, s posebnim ozirom na različne vidike rabe jezika v funkciji spolne hierarhizacije, pa tudi na področju slovenske literature," še poudarja Alenka Žbogar.


Pisne prispevke predavanj najdete na tej povezavi.

Seminar slovenskega jezika, literature in kulture je dvotedenska prireditev, ki jo že od leta 1965 organizira Oddelek za slovenistiko (do leta 2002 kot Oddelek za slovanske jezike in književnosti) v prvi polovici meseca julija. Namenjena je tujim slovenistom, tudi slavistom – univerzitetnim učiteljem, znanstvenim delavcem, študentom pa tudi prevajalcem ter kulturnim in prosvetnim delavcem iz slovenskega zamejstva. Udeležencev je vsako leto do 120 iz približno 25 držav.

Seminar bo potekal do 16. julija.