Strah in dolgčas nista usmerjena na višji, marveč na nižji svet. Strah govori o nevarnosti, ki mi grozi od nižjega sveta. Dolgčas pa govori o praznoti in plehkosti tega nižjega sveta. Nič ni bolj brezupnega in strašnejšega kot ta prazen dolgčas. V otožnosti je upanje, v dolgočasju pa brezup. Dolgčas se premaguje le z ustvarjanjem.

Nikolaj Berdjajev je bil ruski filozof, ki je pisal o filozofiji religije in politični filozofiji. Cesarska Rusija ga je preganjala, komunistična pa odklanjala. Po izgnanstvu iz komunistične Rusije je do smrti živel in ustvarjal v Parizu. V njegovem miselnem življenju je imel odločilno vlogo pisatelj Dostojevski. Foto: Wikipedia

Zgornji citat je iz dela Samospoznanje: Esej filozofske avtobiografije, ki je izšla letos pri založbi Celjska Mohorjeva družba v prevodu Pavla Požarja.