Uprizoritev Nežka se moži Vinka Möderndorferja v režiji Jake Andreja Vojevca bo v manj kot dveh letih igranja na malem in tudi velikem odru Drame in po skoraj vseh gledaliških odrih v Sloveniji doživela stoosemnajsto ponovitev. Po zaslugi zanimive zgodbe in odličnih igralcev ansambla SNG Drama Ljubljana – Nine Valič v vlogi Neže, Bojana Emeršiča v vlogi Matije ter Valterja Dragana in Jurija Zrneca (izmenično) v vlogi Tončija – so bile vse dosedanje ponovitve hitro razprodane: predstavo si je ogledalo skoraj 20.000 gledalcev. Foto: Peter Uhan
Uprizoritev Nežka se moži Vinka Möderndorferja v režiji Jake Andreja Vojevca bo v manj kot dveh letih igranja na malem in tudi velikem odru Drame in po skoraj vseh gledaliških odrih v Sloveniji doživela stoosemnajsto ponovitev. Po zaslugi zanimive zgodbe in odličnih igralcev ansambla SNG Drama Ljubljana – Nine Valič v vlogi Neže, Bojana Emeršiča v vlogi Matije ter Valterja Dragana in Jurija Zrneca (izmenično) v vlogi Tončija – so bile vse dosedanje ponovitve hitro razprodane: predstavo si je ogledalo skoraj 20.000 gledalcev. Foto: Peter Uhan
Društvo za pomoč in samopomoč brezdomnim Kralji ulice je samostojna nevladna humanitarna organizacija z nepridobitnimi cilji, ki je bila formalno ustanovljena septembra leta 2005. Združuje strokovnjake in strokovnjakinje ter druge posameznike in posameznice, ki se ukvarjajo z brezdomstvom in z njim povezanimi pojavi, ter posameznike in posameznice, ki brezdomstvo in s tem povezano socialno izključenost doživljajo (na fotografiji nastop v okviru glasbene delavnice Šuštarski most). Foto: Kralji ulice

Za njih so člani ansambla Drame odigrali žlahtno komedijo Dnevov komedije 2012 po izboru občinstva, Nežka se moži Vinka Möderndorferja v režiji Jake Andreja Vojevca. Osrednje slovensko gledališče in primarna nevladna organizacija za pomoč brezdomnim z nadaljevanjem uspešnega sodelovanja, ki se je uradno začelo lani, opozarjata na pomembnost reševanja problema brezdomstva in spodbujanja vključevanja brezdomnih na vseh področjih.

"Kot pobudniki tega sodelovanja želimo skupaj z brezdomnimi, ki so čedalje bolj zapostavljeni in izključeni, ponovno opozoriti javnost, pristojne državne organe in različne kulturne ustanove, da je vključevanje brezdomcev v kulturno življenje zelo pomemben vidik njihove demarginalizacije in aktivnega vračanja v družbeno življenje. S posebnimi predstavami, ki jih zdaj že tradicionalno organiziramo za brezdomne, jim želimo odkriti in približati gledališki svet ter s tem tudi prispevati k njihovemu lažjemu odločanju in izkustveni opremljenosti za ogled rednih predstav z vsakdanjim občinstvom. To sodelovanje vidimo tudi kot razvijanje platforme, ki bi se ji morale programsko pridružiti vse vidnejše kulturne in druge institucije v državi. Kultura ne sme opazovati brezdomstva križem rok. Preprosto mora ponuditi dom vsakomur, ki jo je pripravljen sprejeti v svoje življenje," je povedal umetniški vodja SNG Drama Ljubljana Eduard Miler.

"Brezdomstvo je kompleksen družbeni problem, za katerega je značilna večplastna družbena izključenost, stigmatiziranost in težja dostopnost posameznika do različnih virov družbene moči. V društvu Kralji ulice delujemo na nizkopražni ravni, kar pomeni, da sprejemamo uporabnike takšne, kot so, in izhajamo iz njih samih. Trudimo se torej v smeri krepitve njim lastnih virov moči, in to s pomočjo majhnih korakov. Uporabnikom ponujamo možnost doseganja (občutka) uspeha na tistih področjih, ki jim največ pomenijo in katerim pripisujejo veliko vrednost. To namreč predstavlja idealno odskočno desko za reševanje kompleksnejših in težje rešljivih problemov. V sklopu projekta Univerza pod zvezdami uporabnikom omogočamo aktivno udeležbo v različnih umetniško obarvanih delavnicah (gledališče OdPisani, likovne delavnice Vitezi barvite mize pod vodstvom Laure Ličer, glasbene delavnice ipd). Kritično mišljenje in izražanje lastnega mnenja spodbujamo s pomočjo sodelovanja v debatah ter s konstantnim zagotavljanjem možnosti za obisk različnih kulturnih prireditev ipd., kjer prek participacije, kreativnosti in sodelovanja krepijo občutek lastne vrednosti in ustvarjalnosti. Pozitivne izkušnje jim prinašajo motivacijo za nadaljnje korake v smeri urejanja svojih življenj. Sodelovanje s SNG Drama Ljubljana, ki je postalo skorajda tradicionalno, je pomembno in zanimivo poglavje te naše zgodbe, zlasti ker je brezdomnim omogočeno, da pridobijo izkušnjo 'visoke kulture', iz katere so običajno izključeni (ali pa se tako vsaj počutijo), oziroma jim pomeni tako rekoč 'nedosegljivo dobrino'," pa pravi izvršna in odgovorna urednica časopisa Kralji ulice Mirjam Gostinčar, zaposlena tudi v dnevnem centru Kraljev ulice.