Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen

V današnjem prispevku iz serije Poletje 1931 si bomo ogledali, koliko vode se je porabilo v Ljubljani med poletno vročino zdaj že daljnega leta 1931. Poleg mnogih novic o vremenu in poletni pripeki je časopis Slovenec poročal o porabi vode v Ljubljani, najprej v začetku julija, nato pa še v začetku meseca avgusta.

Vodarna Kleče. Foto: Rok Omahen
Vodarna Kleče. Foto: Rok Omahen

Serija Poletje 1931
Serija Poletje 1931 prinaša kratek pregled pomembnejših pa tudi popolnoma vsakdanjih dogodkov, ki so odmevali v naših krajih in zunaj meja domovine pred devetdesetimi leti oziroma natančneje poleti leta 1931. Besedilo v narekovajih je iz izvirnih časopisov iz tistega časa (Slovenec, Slovenski narod, Jutro, Jugoslovan in Mariborski večernik »Jutra«), ki so vsi dostopni na spletnih straneh Digitalne knjižnice Slovenije.

Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen

Največja poraba vode v Ljubljani
Besedilo iz današnjega prispevka je bilo prvotno objavljeno v časopisu Slovenec, 11. julija 1931: »Najvišja uporaba vode v Ljubljani. Običajno moramo smatrati za najbolj vroč dan v letu tisti dan, ko poleti mesto porabi največ vode. Tak dan je bil 30. junij. Ljubljana je tedaj porabila po podatkih mestnega vodovoda 17.871 kub. metrov vode. Tudi ostale poletne dni povprečno Ljubljana ne porabi dosti manj vode. Letos se je povprečno vporaba vode znatno dvignila nad lansko, tako da dosega povprečna količina porabe letošnjega poletja skoraj lanski maksimum. Vzrok dviganja porabe vode je pač: porast mesta, dvig snage prebivalstva in pa skrbnejše škropljenje cest.«
Makadamske ceste je bilo treba, še posebej v poletni vročini, dovolj pogosto škropiti z vodo, saj je bila v nasprotnem primeru okolica ceste prekrita z debelo plastjo prašnih delcev.

Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen

Poraba vode danes
Pred devetdesetimi leti je bila Ljubljana precej manjša, kot je danes. Leta 1931 je v mestu tako živelo okoli 80.000 prebivalcev, danes pa okoli 280.000. Uporabnikov ljubljanskega centralnega vodovodnega sistema je še nekoliko več, skoraj 340.000. V celotnem letu 2020 se je iz sistema distribuiralo dobrih 20 milijonov kubičnih metrov vode, kar je v povprečju okoli 55.000 m3 vode na dan. Poleti je poraba vode še nekoliko večja, 14. julija letos je bilo tako v Ljubljani načrpanih 81.087 m3 vode.

Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen

Poraba vode poleti 1931
Poglejmo si še nekoliko natančnejše poročilo, ki ga je objavil časopis Slovenec, 8. avgusta 1931: »Ne toliko za vročino in pripeko, temveč bolj za soparo in sušo velja, da je zanjo značilna poraba vode, kakor jo izkazuje mestni vodovod. Zanimali smo se, kateri so bili najbolj vroči dnevi v zadnjem času in koliko je znašala skupna poraba vode. Gospod ravnatelj ing. Sonc je obžaloval, da nam ne more podati točne statistike o letošnji uporabi vode, ker to izdelujejo običajno šele koncem leta. Pač pa nam je postregel o najbolj vročih dnevih v zadnjih, to je poletnih tednih. Sedem poletnih tednov smo imeli letos. Skoraj vsi so bili vroči, suhi in soparni. V prvem tednu 21. do 27. junija je bil najbolj vroč dan torek 23. junija. Ljubljana je tedaj porabila 17.518 kubičnih metrov vode. Od 28. do 4. julija je bil najbolj vroč dan zopet torek, in sicer dne 30. junija. Tedaj je bilo porabljene 17.971 kub. metrov vode.«

Vodarna Kleče. Foto: Rok Omahen
Vodarna Kleče. Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen

Ljubljančani se manj kopajo v kopalnicah?
»V času od 5. do 11. julija je bila najbolj vroča sreda dne 8. julija. Ljubljana je tedaj porabila 17.596 kub. metrov vode. V tednu od 12. do 18. julija je bil zopet torek najbolj soparen dan, ko je Ljubljana porabila 18.596 kub. metrov vode. Ta dan 14. julija lahko smatramo tudi kot najbolj soparen dan v letu, zakaj tega dne je Ljubljana porabila sploh največ vode. Od 10. do 25. julija je bil najbolj vroč dan petek, 24. julija, ko je Ljubljana porabila 16.720 kub. metrov vode. Od 26. do 31. julija je bil najbolj vroč dan ponedeljek, 27. julija. Ljubljana je porabila 17.637 kub. metrov vode. Zadnji teden to je od 1. avgusta do danes [8. avgusta], pa je bila zopet sreda najbolj vroč dan, ko je Ljubljana porabila 17.947 kub. metrov vode. Vidimo torej, da je bila najhujša soparica navadno ob torkih in sredah. Letošnja poraba vode se povprečno in proti pričakovanju ni dvignila nad lansko. Morda je temu vzrok zopet to, kakor pri porabi mila, ki je nazadovala, namreč da so se Ljubljančani mnogo bolj kopali na prostem kakor lani in manj v kopalnicah.«

Rok Omahen je dokumentalist-raziskovalec iz TV arhiva in dokumentacije RTV Slovenija. rok.omahen@rtvslo.si