Na letošnji razstavi kuratorke Katarina Bogataj, Ajda Bračič, Hana Čeferin, Maša Knapič, Teja Kosi, Sanja Vatić in Maša P. Žmitek tematizirajo nedostopne, efemerne ali spregledane prostore mesta, tiste točke odklona od avtomatizma, ki poudarjajo avtentičnost in opominjajo na nujnost aktivnega prakticiranja prostorske svobode. Skupni in javni prostori bolj kot srečevanju in izmenjavi mnenj postajajo namenjeni vedno vnovičnemu utrjevanju interesov kapitala. "A za kulisami turistificiranih trgov in ulic še vedno najdemo mestno življenje v vsej njegovi spontanosti, mimobežnosti in spremenljivosti," so zapisale ob razstavi.

OBRAZSTAVNI DOGODKI

18. 5. ob 18. uri
Ogled razstave s kuratorkami

29. 5. ob 15. uri

Ljubljana Art Weekend - ogled razstave s sodelujočimi umetniki, umetnico in kuratorkami; dogodek bo potekal v angleškem jeziku

8. 6. ob 18. uri

Ogled razstave s kuratorkami

Razstava vključuje dela Lene Lekše, Danila Milovanovića in Najlepšega mesta na svetu, projekta Roberta Marina in Matjaža Rušta. Čeprav na različne načine se vsi v svojem delu lotevajo dokumentiranja in interpretacije prostorov mesta, na neki točki pa tudi interveniranja vanje. Njihovi raznoliki pristopi se prekrižajo v trenutkih subjektivnega popisovanja interakcij, ki so prav zaradi svoje neponovljivosti odraz skupne izkušnje življenja v sodobnem mestu.

"Da bi ohranili osebno in skupno avtonomijo, moramo posameznice_ki in skupine v mestu aktivno izvajati svojo pravico do mesta. Pravico do kreativnega delovanja znotraj skupnosti ter do vsakokratnega ponovnega izumljanja sebe kot posameznice_ka, skupnosti kot celote in mesta kot prostora našega delovanja izven okvirov in pritiskov institucij ali trga. Bolj kot za pravico do uporabe obstoječega mesta gre za pravico do gradnje vedno novih, vedno drugačnih alternativ obstoječemu," še beremo ob razstavi.

Kuratorke so postavitev snovale pod mentorstvom Alenke Gregorič in Vladima Fiškina. Pri uresničitvi sta sodelovala še vodja šole Miha Kelemina in s strokovno pomočjo Lare Plavčak.

Svet umetnosti, razstava 18. generacije šole za kuratorske prakse in kritiško pisanje