Ambiciozno zastavljeni projekt Emonika naj bi po prvih napovedih končali že leta 2011. Foto: Trigranit
Ambiciozno zastavljeni projekt Emonika naj bi po prvih napovedih končali že leta 2011. Foto: Trigranit

Spor je sprožilo madžarsko-kanadsko podjetje Trigranit, ki je zahtevalo razdrtje pogodbe, a je arbitražno sodišče vse njihove zahteve zavrnilo. Na Slovenskih železnicah (SŽ) so pojasnili, da je sodba obsežna in jo še preučujejo. Po njihovi razlagi se bodo zemljišča vrnila v last SŽ-ja. Projekt zgraditve potniškega centra v Ljubljani želijo nadaljevati, da bi to dosegli, pa bodo morali s Trigranitom doseči ustrezen dogovor.

SŽ je zaradi razdrtja pogodbe utrpel poslovno škodo, zato so zoper Trigranit vložili odškodninski zahtevek v vrednosti 76 milijonov evrov. Po neuradnih informacijah poizvedovanja že potekajo, odločitev o tem, ali bodo projekt dejansko nadaljevali, pa na železnicah napovedujejo do konca leta.

Nerealizirani ambiciozni načrti
Trigranit bi moral skladno s pogodbo zgraditi novo železniško in avtobusno postajo ter ju brezplačno prenesti na SŽ. Teh obveznosti ni izpolnil, na dunajsko arbitražno sodišče pa je že v začetku lanskega leta vložil zahtevo za razdrtje pogodbe. SŽ na drugi strani je s prispevanjem zemljišča vse svoje obveznosti pri projektu Emonika skladno s pogodbo izpolnil.

Trigranit je leta 2007 projekt Emonika zastavil z zelo ambicioznim časovnim razporedom, saj naj bi bil po prvih načrtih javni del končan že spomladi leta 2011, nato so rok prestavili na 2012, potem na 2014 ter končno zahtevali razdrtje pogodbe. Za projekt v vrednosti 320 milijonov evrov so zaprosili za državno pomoč v vrednosti 25 milijonov evrov, ki pa je niso dobili.