Ob predstavitvi širitve Nature 2000 so številni izrazili bojazen, da jih bo zaradi nje še naprej poplavljalo. Foto: Goran Rovan
Ob predstavitvi širitve Nature 2000 so številni izrazili bojazen, da jih bo zaradi nje še naprej poplavljalo. Foto: Goran Rovan

V brežiški občini ugotavljajo, da bo ob predvideni širitvi območij kar petina občine zaščitena z Naturo 2000. Ta prinaša tudi vrsto omejitev in ne omogoča razvoja, ki so ga že pred časom načrtovali v občini, so prepričani številni.
Občani ob reki Krki in Savi pa se najbolj bojijo, da bodo zaradi tega ostali brez načrtovane protipoplavne zaščite, saj naj bi bila vprašljiva tudi gradnja zadnje v verigi HE na Spodnji Savi – HE Mokrice. Ob tej gradnji naj bi brežiška občina končno le dočakala ureditev vodotokov rek Sava, Krka in Sotla, tako da te ne bi več poplavljale naselij.
Ob predstavitvi novih območij Nature 2000 v Posavju v dvorani Mladinskega centra Brežice se je razvnelo kar veliko strasti. Predlagatelji so sicer udeležence javne predstavitve prepričevali, da je širitev območij pač obveza, ki jo Sloveniji nalaga Evropska unija, a jih niso prepričali. Še posebej ne krajanov, ki živijo na območjih, ki jih zadnja leta vedno poplavlja.

Ščitimo vse, razen ljudi
Emil Arh iz Velik Malenc je bil v svoji razpravi zelo oster in ob tem je tudi povedal: »Mi spoštujemo vse zadeve, tudi te, da morajo te živali živeti med nami. Ampak mi nismo krivi, ker smo tu naši predniki živel mogoče tudi tisoč let prej. In ne vem, zakaj so te naravovarstveniki tako proti tem ljudem, ki tu živijo, in ki si želimo zgolj mirnega življenja, da nas ne bi vsako leto poplavljalo.« Janez Ivšič iz Krške vasi je temu še dodal: »Jaz Naturo 2000 razumem pozitivno. Vendar Natura je takrat, kadar imajo vse vrste enake možnosti. Vrsta homo sapiensa, pa naj živi v temu ali drugem kraju, na levem ali desnem bregu Save, je v tem primeru ogrožena in totalno inferiorna. Kajti vse drugo je superiorno.«
Tudi Mitja Ošterbenk, ki ima ob reki Krki na Čatežu ob Savi rekreacijski center Grič, se boji, da ne bo zaradi Nature ostal brez dela in zaslužka, saj so vse njegove aktivnosti povezane z reko Krko. Moti ga: »ker bodo določene omejitve zagotovo prihajale v naš kraj. Slišal smo že omejitev prepovedi veslanja, prepovedi kopanja in si dejansko ne morem zamislit, da bi mi ljudje, ki s to Krko živimo, kar naenkrat zdaj ne bi več smel uporabljati in da bo namenjena samo nekaterim živalskim vrstam

Natura je način življenja
Pripravljavci predloga za širitev Nature 2000 zatrjujejo, da bodo pogledali še druge vplive, kot so poplavna območja, energetski vidik in druga, ki vplivajo na življenje ljudi ob rekah in s tem skušali prepričati Bruselj, da se tam ne opravi širitev.
V brežiški občini predlog namreč na novo vključuje dve veliki območji - tok spodnje Save in Vrbino. Problematičen je še posebej spodnji tok Save, za katerega evropska komisija izrecno zahteva vključitev v območje zaradi varovanja zvezdogleda, drobne sladkovodne ribe, ki pa jo pozna le redki ribič.
Kot se je pokazalo iz študij, ki jih je naročil HESS, pa so varovanje zvezdogleda, kot kaže, zahtevali na osnovi napačnih informacij, češ da je zvezdogled ohranjen samo v tem delu reke Save. Naknadna študija je namreč pokazala, da zvezdogled živi tudi v drugih slovenskih rekah in da je v spodnjem toku Save le od 2 do 3 odstotka njegove populacije.
Po besedah dr. Darija Krajčiča, direktorja Zavoda za varstvo narave, se bo Slovenija v pogajanji poskušala izboriti, da bi spodnjo Savo umaknili iz zaščite. Krajčič je skoraj prepričan, da jim bo to uspelo, ob tem pa dodaja, da bo pač z Naturao v prihodnje treba živeti: »Ni to indijanski rezervat, ampak je podlaga za razvoj. In če vam povem, da smo v zadnjem proračunskem obdobju, se pravi od leta 2007 do leta 2014, imeli na voljo 50 mio. evrov za objekte v Naturi 2000, izkoristili pa bore malo, vam pač povem, da se z Naturo še ne znamo razvijat.«

Za MMC Goran Rovan