Mestna občina Koper omejuje spremembe namembnosti pritličij stavb v ožjem mestnem jedru. V stanovanja ali garaže jih občina ne dovoli več urejati, za gostinsko ali trgovsko dejavnost pa jih bo dovolila spremeniti le, če bodo lastniki ali najemniki ohranjali tradicionalnost ponudbe. Čevljarska ulica je med območji, kjer bodo veljali novi predpisi za spremembo namembnosti prostorov. Foto: Radio Koper
Mestna občina Koper omejuje spremembe namembnosti pritličij stavb v ožjem mestnem jedru. V stanovanja ali garaže jih občina ne dovoli več urejati, za gostinsko ali trgovsko dejavnost pa jih bo dovolila spremeniti le, če bodo lastniki ali najemniki ohranjali tradicionalnost ponudbe. Čevljarska ulica je med območji, kjer bodo veljali novi predpisi za spremembo namembnosti prostorov. Foto: Radio Koper

Koprska občina je določila ulice in trge v mestnem jedru, za katere veljajo nove omejitve. Tam ni dovoljena sprememba namembnosti pritličij stavb v stanovanja ali garaže. Dovoljene so spremembe za poslovne, upravne ali družbene namene, za kar pa je treba pridobiti soglasje občine.

Pritličja bo za gostinske ali trgovske namene mogoče urediti le, če bo s tem ohranjena tradicionalna dejavnost. V trgovskih stavbah ne bo več dovoljeno obdelovati hrane.

Georgi Bangiev z urada za okolje in prostor pojasnjuje: "Za subjekte, ki poslujejo in imajo uporabno dovoljenje, se s tem predpisom nič ne spreminja. Vsi ponudniki, ki ne izpolnjujejo pogojev, pa bodo morali izpolniti pogoje. Za dejavnosti, ki se regulirajo s tem predpisom, ne bodo več mogli pridobiiti ustreznih dovoljenj. Hitra prehrana ni prepovedana, ampak moraš imeti ustrezno gostinsko dejavnost. Ne moreš pa opravljati hitre prehrane v trgovini s čevlji." V obrazložitvi je občina zapisala, da želi preprečiti nenadzorovano širjenje hitre prehrane, če ne gre za primarno gostinsko dejavnost.

Predsednik Združenja trgovcev Koper Otok, David Tomovski, pozdravlja omejitve pri preurejanju stanovanj in garaž v pritličjih stavb: "Prizadevamo si, da se v mestnem središču, torej v mestu Koper, razširijo take dejavnosti, ki so avtohtone, ki prinašajo novosti, ki predstavljajo raznolikost in predstavljajo avtohtone dejavnosti tega kraja in tega okolja, v katerem živimo."

Združenje v pripravo tega sklepa ni bilo vključeno, pričakuje pa, da bo, ko bo občina oblikovala krovni predpis za urejanje stavb v mestnem jedru. Napovedujejo ga že čez mesec ali dva.