V Brežicah so zaznamovali 100 let vodovodnega stolpa. Foto: Goran Rovan
V Brežicah so zaznamovali 100 let vodovodnega stolpa. Foto: Goran Rovan
Alpinisti so razvili viseči transparent, ki ga je oblikoval akademski slikar Rajko Čuber. Foto: Goran Rovan
Albert Lorber je ob jubileju izdelal maketo stolpa. Foto: Goran Rovan
Društvo zbirateljev Verigar iz Brežic je izdalo osebno znamko, priložnostni poštni žig in dva spominska ovitka. Foto: Goran Rovan
100 let brežiškega vodnega stolpa

Vodovodni stolp je zdaj postal simbol mesta in tudi zanimiv spomenik tehnične kulture. Ob njegovem jubileju je Društvo za oživitev mesta Brežice skupaj z več soorganizatorji pripravilo prireditev, ki je potekala v sklopu prireditev ob prazniku Krajevne skupnosti Brežice, ki ga ta praznuje 18. maja. Ob tem je Društvo zbirateljev Verigar iz Brežic izdalo osebno znamko, priložnostni poštni žig in dva spominska ovitka.

Posavski alpinisti so po brežiškem vodovodnem stolpu, visokem kar 46 metrov, razobesili veliko sliko, delo slikarja Rajka Čubra, ki je oblikoval tudi transparent, ki na ta jubilej opozarja razpet čez cesto. Pripravili so tudi delavnice z maskoto vodovodnega stolpa za otroke. Na večerni okrogli mizi, ki je potekala na terasi kavarne Aquarius, pa so svoje poglede na jubilanta predstavili: predsednica Društva za razvoj mesta Brežice Alenka Černelič Krošelj, etnologinja Ivanka Počkar, izvršni direktor Komunale Brežice Darko Ferlan, Polona Brenčič, avtorica knjige o Brežicah na razglednicah, in brežiški župan Ivan Molan.

Razglednico vodovodnega stolpa iz leta 1914, ko se je končevala njegova gradnja in doslej še ni bila znana, je iz svojega osebnega arhiva ponudil zbiralec Franjo B. Gregl. Praznovanju 100-letnice stolpa pa sta se na svoj način pridružila še Albert Lorber, ki je izdelal maketo stolpa, in Franc Černelič, ki je pripravil kekse v obliki stolpa.

Skoraj 70 let skrbel za oskrbo meščanov s pitno vodo
Vodovodni stolp je skoraj sedem desetletij meščanom zagotavljal pitno vodo, napajal pa se je iz zajetja v Brezini, oddaljenega kar tri kilometre. Zato so za pogon dveh vodnih črpalk postavili še naftno elektrarno. Izvršni direktor Komunale Brežice Darko Ferlan je razkril, da projekti za ta stolp niso ohranjeni, imajo pa v svojem arhivu druge projekte, po katerih niso gradili. O stolpu pa je še povedal: "Vodohram je šest metrov visok, je armirano betonska valjasta posoda, premera šest metrov, torej vsebuje 160 kubičnih metrov zaloge pitne vode. Kot vodohran je služil vse do leta 1983, leta 1972 pa je izgubil pomen, ker se je takrat na Čatežu gradil glavni vodohran za vodovod Brežice. Medtem je zajetje vode v Brezini še vedno v funkciji kot rezerva. Stolp je preživel tudi več potresov in je še vedno v dobrem stanju."

Danes v "u-ju", kot mu še vedno pravijo stari Brežičani, ni več vode, v njem je le gostinski lokal. Brežiški vodovodni stolp je zagotovo znamenitost mesta, ki pa še vedno ni v celoti izkoriščena. Zato bodo morali zanj v prihodnje poiskati še nove vsebine in ga tako še bolj približati domačinom in turistom.

Tega se zaveda tudi predsednica Društva za oživitev mesta Brežice Alenka Černelič Krošelj, ki pa odkriva še eno manj znano zgodbo o tem stolpu: "Na drugi strani je stolp danes tudi kulturni spomenik, simbol mesta, lepa arhitektura, ki je bila zgrajena tako visoko zaradi funkcije, hkrati ima pa tudi eno legendo. Neki visok predstavnik Avstro-Ogrske naj bi potoval skozi Brežice, si našel ljubezen in pravzaprav nekako v znak te ljubezni ima ta naš stolp tam na vrhu tudi osem src iz lesa oziroma ta ornament."

Za MMC Goran Rovan

100 let brežiškega vodnega stolpa