Mariborskim občanom so na voljo cenejše,
Mariborskim občanom so na voljo cenejše, "subvencionirane" vozovnice za Pohorsko vzpenjačo. Foto: BoBo

Gondola na Mariborsko Pohorje še vedno miruje oz. jo še vedno nadomeščajo sedežnice. Zaustavili so jo konec julija zaradi gradnje vmesne postaje. Obratovati naj bi začela konec septembra, vendar kot je pred dnevi poročal STA, zdaj kaže, da bo gondola zaradi pridobivanja obratovalnih dovoljenj ponovno zagnana proti koncu oktobra.

Pred gradnjo vmesne postaje je mariborski mestni svet precej podražil vožnje z gondolo. Enkratno povratno vozovnico so podražili iz šestih evrov na 16, za enosmerno pa iz štirih na deset evrov. Ob tem so za mariborske občane uvedli subvencionirane cene vozovnic za vožnjo z gondolo. Tako morajo zdaj za povratno vozovnico odšteti devet evrov, za enosmerno pa šest evrov. Upravljavec žičniških naprav Marprom pa je preostalim okoliškim občinam ponudil možnost, da se priključijo sistemu subvencioniranja.

Kot so za MMC pojasnili v mariborskem javnem holdingu, so do subvencionirane vozovnice upravičeni prebivalci Maribora s stalnim prebivališčem, kar pri nakupu lahko dokažejo s predložitvijo osebnega dokumenta oz. s potrdilom upravne enote o stalnem prebivališču.

Nekatere okoliške občine so ob tem že opozarjale, da naj bi šlo za diskriminacijo njihovih občanov pri vožnji z gondolo.

Občine lahko ponujajo cenejše vozovnice svojim občanom

Glede na dejstvo, da gre pri Pohorski vzpenjači za javni prevoz, se tudi poraja vprašanje, ali so v Sloveniji in sploh na območju EU-ja dovoljene tovrstne subvencije javnega prevoza zgolj za prebivalce občine, ki upravlja javni prevoz. Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE), pod katero po reorganizaciji vladnih resorjev zdaj sodi javni potniški promet, pravijo, da občine lahko uvedejo posebne, subvencionirane cene zgolj za svoje občane.

"Po pregledu zakonodajnega področja, ki pokriva subvencioniranje javnega prevoza, sodne prakse, ki je na tem področju zelo skopa, in študije, ki jo je naročila Evropska komisija glede presoje (ne)dopustnosti diskriminacije pri tarifah prevoznin, poudarjamo, da je Evropsko sodišče že ugotovilo, da pogoj stalnega prebivališča ni diskriminatoren, če temelji na objektivnih merilih, ki so neodvisna od državljanstva, in sorazmerna z legitimnim ciljem ter utemeljena s prevladujočimi razlogi splošnega javnega interesa," so za MMC pojasnili na okoljskem ministrstvu.

"V tem primeru gre konkretno za spodbujanje socialne integracije, okoljske vidike – promocijo javnega prevoza in zmanjšanje emisij v mestu, dodan je paket kombiniranih vozovnic za JMPP+PARKING (namenjen pospeševanju trajnostne mobilnosti), nova vrsta kombinirane vozovnice P+R omogoča ugodno parkiranje ob hkratni uporabi javnega prevoza itd. Prav tako smo od Mestne občine Maribor pridobili informacijo, da so tovrstno odločitev sprejeli na primeru dobre prakse (Žičnica Sljeme v Zagrebu) in možnost za pridružitev k temu načinu subvencioniranja ponudili tudi vsem okoliškim občinam. Ob upoštevanju vseh dejavnikov menimo, da ureditev ni sporna," so dodali in ob tem poudarili, da si tudi sami, kot tudi občine, prizadevajo za večjo dostopnost javnega prevoza, in sicer tudi na način subvencioniranja "v okviru svojih pristojnosti in seveda ob upoštevanju veljavne zakonodaje".

Koliko je sicer v Sloveniji že podobnih primerov, kjer občine subvencionirajo uporabo javnega prevoza s cenejšimi vozovnicami za svoje občane, na MOPE-ju nimajo natančnih podatkov.

"Ministrstvo vodi oz. razpolaga zgolj s tistimi podatki, ki so neposredno povezani s financiranjem OGJS IJPP (register linij in voznih redov v notranjem linijskem prometu; register posebnih linijskih prevozov; evidenco subvencij prevoza; evidenco enotne vozovnice itd.), ne razpolaga pa s podatki, ki so v pristojnosti občin," so navedli.

Ob tem pa so še pojasnili, da so lani ministrstvo, izvajalec prevozov in lokalna skupnost podpisali dva dogovora o izvajanju javnega linijskega medkrajevnega prevoza potnikov, in sicer občini Dol pri Ljubljani in Škofja Loka.

"Z dogovorom o izvajanju in sofinanciranju GJS JPP na posameznih relacijah sta občini znižali cene vozovnic za vse kategorije potnikov, predvsem pa so se upoštevale potrebe občanov in interes posamezne lokalne skupnosti," pojasnjujejo na okoljskem ministrstvu.