Stanovanjski bloki na Jesenicah. Foto: BoBo/Žiga Živulović
Stanovanjski bloki na Jesenicah. Foto: BoBo/Žiga Živulović

Jeseniška občinska uprava je pripravila pojasnila o možnosti upoštevanja izglasovanih zahtev zbora občanov glede problematike podražitve ogrevanja. Občina bo lahko upoštevala le nekatere izmed izglasovanih zahtev, ne pa tudi zahteve o zamenjavi koncesionarja.

Civilna iniciativa Za Jesenice in boljši jutri je namreč 3. februarja županu Jesenic Blažu Račiču na temo podražitve daljinskega ogrevanja predala zahtevo za sklic zbora občanov s priloženimi podpisi 1516 občanov in desetimi zahtevami. Vseh deset zahtev je bilo izglasovanih tudi na zboru občanov, ki je bil 14. marca. Občinska uprava je, kot je napovedala, zahteve obravnavala in preučila njihovo izvedljivost.

Občina naštela težave, ki bi nastale zaradi razdrtja pogodbe

Foto: Radio Koper/web
Foto: Radio Koper/web

Prva zahteva je bila, da župan in občinska uprava takoj začneta postopek za razveljavitev koncesije ter začneta pogajanja z Enosom za sklenitev nove pogodbe brez posrednika. Na občini so pojasnili, da je bila koncesijska pogodba sklenjena leta 2014 za dobo 25 let.

Zvišanje cene, če bi bilo neupravičeno, bi bilo lahko razlog za razdrtje koncesijske pogodbe. Vendar predmet podražitve predstavlja variabilni del cene zaradi podražitve energenta, kar ni pogoj za mogoče razdrtje pogodbe.

Njeno enostransko razdrtje, brez krivdnih razlogov na strani koncesionarja, bi lahko imelo za posledico povrnitev morebitnih revaloriziranih vlaganj, povrnitev nastale dejanske škode in izgubljenega dobička.

Glede na nerazpoložljivost virov za proizvodnjo toplote, izbiro potencialnih izvajalcev distribucije in drugih okoliščin glede proizvodnje toplote, bi bil potem vprašljiv tudi obstoj sistema daljinskega ogrevanja. Hkrati bi bilo nemogoče v kratkem času ogrevanje večstanovanjskih objektov nadomestiti z alternativnimi načini. S tem bi približno 9000 občanov lahko ostalo brez ogrevanja, so opozorili na občini.

Na splošno bi bilo opuščanje daljinskega ogrevanja na Jesenicah, kjer je veliko strnjenih večstanovanjskih, poslovnih in javnih objektov, nesprejemljivo tudi z okoljskega vidika. Z morebitnim enostranskim razdrtjem pogodbe se tudi ne bi izognili izvoru nastalih težav, ki izhajajo iz enormnih podražitev energentov na svetovnem trgu, so poudarili na občini in dodali, da zato izglasovane zahteve občanove ni mogoče upoštevati.

Na mizi alternativni viri toplote

SIJ Acroni. Foto: BoBo/Borut Živulović
SIJ Acroni. Foto: BoBo/Borut Živulović

Prav tako ni mogoče upoštevati zahteve, da distribucijo toplote in vode znova prevzame javno komunalno podjetje Jeko. Pogoj za to je namreč razdrtje obstoječega koncesijskega pogodbenega razmerja. Poleg tega, kot so pojasnili na občini, Jeko niti nima več tehničnih in kadrovskih pogojev za to. Četudi bi dejavnost prevzel, pa bi moral toplotno energijo kupiti na trgu, kjer se je energija zelo podražila.

Mesto Jesenice. Foto: BoBo/Srdjan Živulović
Mesto Jesenice. Foto: BoBo/Srdjan Živulović

Zahteva občanov, naj občina takoj začne postopek revizije odloka o podelitvi koncesije, je medtem že v izvajanju. Prav tako poteka zahtevano iskanje dolgoročnih rešitev za zagotovitev učinkovitega in cenovno sprejemljivega delovanja sistema daljinskega ogrevanja, tudi z iskanjem dodatnih virov energije za proizvodnjo toplote.

Glede tega potekajo pogovori med Enosom, SIJ-em Acronijem in predstavniki Instituta Jožef Stefan glede možnosti izvedbe evropskega pilotnega projekta Creators za vzpostavitev sistema izrabe odvečne toplote za daljinsko ogrevanje mesta.

Vendar je izvedba projekta povezana z izdatnimi finančnimi sredstvi, uporaba odvečne toplote podjetja SIJ Acroni pa ne bi pomenila pomembne spremembe cene za končnega uporabnika, kar izhaja tudi iz primera Raven na Koroškem. Kljub temu izraba odvečne toplote zaradi okoljskih zahtev v prihodnje nedvomno predstavlja ustrezno alternativo, menijo na občini.

Drugače je z izrabo deponijskega plina in plina iz čistilne naprave. Glede tega je bil v preteklosti že pripravljen projekt, vendar se je izkazalo, da bi bilo tako pridobljene energije zelo malo, zato investicija ni smiselna. V realizaciji pa je zahteva, da se do obravnave na junijski seji občinskega sveta pripravi lokalni energetski koncept za prihodnje desetletno obdobje.

Kako se bo občina spoprijela z vse dražjimi položnicami

Stavba Občine Jesenice. Foto: BoBo/Tina Kosec
Stavba Občine Jesenice. Foto: BoBo/Tina Kosec

Občina Jesenice tudi že s sofinanciranjem sodeluje pri zamenjavi toplotnih postaj v posameznih objektih. Nakazana je tudi rešitev za zagotavljanje pravičnejše delitve stroškov ogrevanja po posameznih odjemnih mestih znotraj večstanovanjskih objektov, ki pa zahteva nadaljnje dejavnosti upravnikov v sodelovanju z etažnimi lastniki.

Glede zahteve, naj občina pripravi pravilnik za subvencioniranje cene daljinskega ogrevanja, so pojasnili, da se napoveduje podražitev tudi preostalih energentov, s čimer se utegne izdatno podražiti ogrevanje tudi za druge občane. Zato je treba zagotoviti ustrezno pomoč vsem, katerih materialno stanje bo zaradi podražitev ogrevanja ogroženo. Občina je tako povečala sredstva za občinsko socialno pomoč.