Janez Doltar, višji svetovalec za reševanje romske problematike. Foto: Bogdan Miklič
Janez Doltar, višji svetovalec za reševanje romske problematike. Foto: Bogdan Miklič
Škufca očita Doltarju nedosledno ravnanje in dajanje prednosti Romom, ki se ne vedejo vzorno in iščejo zgolj osebne koristi. Foto: Bogdan Miklič
Župan Muhič, ki je na bolniškem dopustu, se do zahteve KS Šmihel še ni opredelil, saj do njega prihajajo zelo različne informacije. Foto: Bogdan Miklič

Kot je zapisal predsednik KS Šmihel Miro Škufca, namreč Doltar s svojim delovanjem negativno vpliva na graditev dialoga s prebivalci romskega naselja Šmihel. Po njegovem mnenju ruši dosežke, ki jih je prineslo tvorno delovanje Bojana Tudije, ki v svetu KS zastopa interese Romov iz omenjenega naselja.
"Ko smo že mislili, da smo na pravi poti in imamo skupaj z novomeško občino izoblikovan model nadaljnjega reševanja bivalne romske problematike, ki temelji na tem, da se romskim družinam dodeli bivalnik, opremljen z vso potrebno infrastrukturo, da se jim opredeli minimalno parcelo v izmeri 150 m2, za katero morajo Romi plačevati najemnino in infrastrukturne stroške, so se zadeve zasukale v nasprotno smer," v pismu Muhiču navaja Škufca.
Škufca očita Doltarju nedosledno ravnanje in dajanje prednosti Romom, ki se ne vedejo vzorno in iščejo zgolj osebne koristi. Hkrati mu zameri neupoštevanje dogovorov. "Večina Romov ga globalno ne sprejema najbolje, ker po informacijah iz njihovih vrst obljublja stvari, ki jih je nemogoče izpolniti, spreminja svoja stališča ter daje obljube Romom, ki niso najbolj upravičeni do pomoči," pravi Škufca. Dodaja, da se bosta s Tudijo umaknila iz reševanja romske problematike v naselju Šmihel, če bo Doltar še naprej ostal v zdajšnji vlogi.
Za komentar očitkov smo se obrnili tudi na Doltarja. "Vedno delujem iskreno, pošteno, transparentno in me ozadja ne zanimajo," je zatrdil. S svoje zdajšnje funkcije ne namerava odstopiti, razen če se bo tako odločil župan. Na vprašanje, kakšna so njegova dejanska pooblastila glede na zadnja trenja, ki se dogajajo med Romi, KS Šmihel in njim, je odgovoril, da je normalno zaposlen na novomeški mestni občini in dela v njeno dobro.
Župan Muhič, ki je na bolniškem dopustu, se do zahteve KS Šmihel še ni opredelil, saj do njega prihajajo zelo različne informacije iz medijev in občinske uprave, poleg tega novomeška romska svetnica Dušica Balažek in predstavniki drugih romskih naselij o Doltarjevem delovanju trdijo ravno nasprotno. "Zadeve bomo preučili in vam sporočili, kakšna bo odločitev občinske uprave glede zahteve KS Šmihel. Upoštevali bomo vsa znana dejstva o zadevah, ki se dogajajo v tej KS," je sporočil Muhič.
Romska svetnica Dušica Balažek vidi omenjeni poziv k Doltarjevemu odstopu kot "zelo neokusno in žaljivo podtikanje oziroma poizkus prikaza njegove neuspešnosti in nestrokovnosti. Doltar večino strokovnih nalog opravlja po navodilih odgovornih na novomeški občini, ki so zadolženi za reševanje romske tematike, torej je operativec, ki mora naložena dela izvesti," je dejala Balažkova.