''Cisterna je prav gotovo postavljena na območju, kjer živijo najrevnejše družine, med njimi je namreč kar nekaj starejših Romov, ki so brez prevoznih sredstev, s katerimi bi se lahko vozili po vodo,
''Cisterna je prav gotovo postavljena na območju, kjer živijo najrevnejše družine, med njimi je namreč kar nekaj starejših Romov, ki so brez prevoznih sredstev, s katerimi bi se lahko vozili po vodo," je ob pridobitvi dejala Tudijeva. Foto: Bogdan Miklič Foto:
Ida Hudorovac in višji svetovalec za romsko problematiko pri MO Novo mesto Janez Doltar. Foto: Bogdan Miklič

Kmalu za tem, ko sta naselje obiskali varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in predstavnica Zveze Romov za Dolenjsko Milena Tudija, sicer predsednica romskega društva Romano veseli, je občina na pobudo Tudijeve v romskem naselju ob regionalni cesti Novo mesto-Mirna Peč postavila cisterno s pitno vodo.
Janez Doltar, višji svetovalec za romsko problematiko pri novomeški občini, je pojasnil, da še precej družin nima dostopa do pitne vode, zato so jim jo morali v skladu z deklaracijami o dostopu do pitne vode v teh vročih dneh začasno zagotoviti. "Dolgoročno bomo te zadeve uredili na nivoju mestne občine. Vsekakor bodo Romi tisto vodo tudi plačevali," poudarja Doltar. Dodaja, da se bo iz cisterne oskrbovalo od 10 do 15 družin. Omejitve porabe ne bo, poleg tega postane zaradi vročine voda hitro oporečna, zato bodo prazno cisterno takoj spet napolnili s svežo vodo. Po Doltarjevih besedah je sicer v naselju Žabjak osem uradnih priključkov, kjer Romi tudi plačujejo vodo. "Kljub temu v Žabjaku praktično ni družine, ki ne bi na takšen ali drugačen način dostopala do vode. Večja težava je v Brezju, čeprav je tam vodovodna infrastruktura urejena, saj nekaj novih družin še nima vode," ugotavlja.
Mateja Jerič, vodja urada za kulturo, zdravstvo in socialo na novomeški občini, je dejala, da so se s Komunalo Novo mesto dogovorili za sistemsko reševanje težave vodooskrbe Žabjaka. "To je ključnega pomena. Glede cisterne pa sem se dogovorila, da bo tam toliko časa, dokler tamkajšnjim Romom ne zagotovimo začasnega vodovodnega priključka. Računam, da bomo s Komunalo to uspeli v roku 14 dni," ocenjuje Jeričeva. Obenem pravi, da se je z direktorjem novomeškega centra za socialno delo uskladila, da se bo plačilo za vodo Romom odtegovalo od denarne pomoči, če ga sami ne bodo redno poravnavali.
"Romi v današnjem času v tem naselju ne morejo živeti brez vode. Cisterna je prav gotovo postavljena na območju, kjer živijo najrevnejše družine; med njimi je namreč kar nekaj starejših Romov, ki so brez prevoznih sredstev, s katerimi bi se lahko vozili po vodo," je ob pridobitvi dejala Tudijeva.
70-letna Ida Hudorovac, ki v Žabjaku domuje od rojstva, ni mogla skriti veselja. Povedala nam je, da je do zdaj po vodo hodila v Bučno vas in jo na ramenih nosila v vedrih.
"Novomeškemu županu Alojziju Muhiču, Mateji Jerič in Janezu Doltarju gre še posebna zahvala, saj so nemudoma prisluhnili pobudi, da se Romom zagotovi cisterna z vodo," pristavlja Tudijeva.
Bogdan Miklič, Radio Slovenija