"Denarja za projekte je veliko, zato je treba pripraviti dobre projekte. Različna društva in organizacije, povezane z Romi, pozivam k skupnemu nastopanju pri projektih, da bodo lahko slednji zahtevnejši, širši in uspešnejši," poudarja Vonta. Foto: Bogdan Miklič Foto:
Liljana Tudija, podpredsednica Zveze Romov za Dolenjsko. Foto: Bogdan Miklič

Vonta je dejala, da so se pogovarjali o težavah ZRD-ja in vseh Romov v tem delu Slovenije, kjer je "življenje Romov najslabše in kjer je zanje najslabše poskrbljeno". Omenila je tudi številne težave pri ustvarjanju sobivanja z večinskim prebivalstvom. V zvezi z izboljšanjem sobivanja računa tudi na pomoč ZRD-ja.

"Za izboljšanje stanja je potrebno proaktivno delovanje vseh deležnikov, tako občine in države kot romske skupnosti. Denarja za projekte je veliko, zato je treba pripraviti dobre projekte. Različna društva in organizacije, povezane z Romi, pozivam k skupnemu nastopanju pri projektih, da bodo lahko slednji zahtevnejši, širši in uspešnejši," je poudarila Vonta ter pristavila, da je država denar za obnovo oziroma gradnjo infrastrukture v romskih naseljih obdržala v rebalansu proračuna, s čimer je pokazala, da si želi reševanja romske problematike.

Na srečanju s tamkajšnjimi Romi, podpredsednico ZRD-ja Liljano Tudija in predsednico romskega društva Romano veseli Mileno Tudija so se pogovarjali o bivalnih razmerah in izobraževanju. Dogovorili so se, da bodo eni izmed družin v Žabjaku, ki doslej ni imela niti vode, s pomočjo države skušali priskrbeti bivalnik.
Za MMC Bogdan Miklič