Foto: BoBo
Foto: BoBo

Izolski občinski svetniki so v četrtek po skrajšanem postopku sprejeli proračun, ki predvideva 29,5 milijona evrov odhodkov, kolikor so v lanskem letu realizirali, in 720.000 evrov primanjkljaja.

V letu 2022 je občina Izola načrtovala približno 33 milijonov evrov prihodkov in odhodkov, dejansko je ustvarila 29,2 milijona prihodkov in 28 milijonov odhodkov. Precej nižji od načrtovanih so bili kapitalski prihodki. Ustvarila je skoraj 1,9 milijona evrov proračunskega presežka, ob koncu leta pa je bila dolgoročno zadolžena za 9,9 milijona evrov, izhaja iz zaključnega računa za leto 2022, s katerim se je seznanil občinski svet.

Ob predstavitvi predloga letošnjega proračuna je župan Milan Bogatič povedal, da so zaradi preteklih podpisanih pogodb in že začetih naložb v letošnji proračun prenesli 7,2 milijona evrov predobremenitev, zaradi česar so morali tudi "kar klestiti odhodke".

Po Bogatičevih besedah se je zato "zgodilo tisto, kar je bilo najbolj neugodno za tiste, ki so najbolj ranljivi". Kot je dejal, so v proračunu ostale že začete naložbe, nekatere so morali razvleči v naslednje proračunsko obdobje, nekatere pa so morali tudi ustaviti, "ker nimajo tako globoke vreče".

Proračun za leto 2023 predvideva 9,2 milijona investicijskih odhodkov. Največji projekt je nadaljevanje obnove ribiškega pristanišča. Druga faza je vredna 3,6 milijona evrov, občina bo iz lastnih sredstev prispevala 1,5 milijona.

Milijon so namenili za komunalno opremljanje območja na Šaredu, kjer sicer občina zemljišča prodaja in opremljanje financira iz teh sredstev. Pol milijona bo občina Izola prispevala za projekt zagotavljanja pitne vode za slovensko Istro. 330.000 evrov bo namenila za načrtovanje obalnega pasu ob opuščeni cesti Koper–Izola.

Razprava je trajala več kot dve uri, na predlog, ki so ga pripravile strokovne službe, pa sta bili vloženi samo dve dopolnili. Svetniki so ju podprli, prerazporedili nekaj manj kot 13.000 evrov in tako preprečili znižanje občinskih prispevkov več društvom in galeriji Insula.

Na koncu so odlok o proračunu sprejeli soglasno.

Podprli so predlog o podaljšanju obratovalnega časa gostinskih lokalov z 22. ure na polnoč. Ob tem so opozorili, da bo še naprej treba po 22. uri utišati glasbo in poskrbeti za red in mir.

Turistično takso so povišali z 2 na 2,5 evra, kolikor znaša v občinah Ankaran in Piran.

V. d. poslovno-programske direktorice Centra za kulturo, šport in prireditve Branki Lipar so podaljšali mandat za največ eno leto.

Ob koncu je Bogatič v občinskem svetu napovedal, da bo danes podpisal odlok o zvišanju cen programov otroških vrtcev.