Črne gradnje v Tomačevem pred leti. Foto: EPA
Črne gradnje v Tomačevem pred leti. Foto: EPA

Prebivalcem črnih gradenj v Tomačevem na podlagi odločbe državnega inšpektorata znova grozi izklop dobave električne energije.

Predstavniki Mestne občine Ljubljana in Elektra Ljubljana so v torek zato sklenili dogovor o dobavi električnega agregata. A krajani so ga zavrnili, kljub posredovanju župana Zorana Jankovića.

Črne gradnje v Tomačevem so sicer brez elektrike ostale že pred letom in pol, saj so njihovi prebivalci za elektriko plačevali podjetju Gradiant, ki pa je šlo v stečaj.

Spremembe prostorskega načrta
V Tomačevem je trenutno evidentiranih 43 pobud za spremembo namembnosti zemljišča, obravnavalo pa se jih bo v sklopu sprememb prostorskega načrta MOL-a, ki se ga bo predvidoma sprejemalo konec leta. Spremenjen prostorski načrt bo tudi pravna podlaga za začetek postopka priprave za legalizacijo objektov.

Kot pravijo na občini, so krajanom na dveh dosedanjih srečanjih črnograditeljev z županom podrobno razložili, kakšni so postopki in možnosti za legalizacijo nezakonitih gradenj.

Vodovarstveno območje
Predvsem pa so izpostavili, da te gradnje stojijo na vodovarstvenem območju, zaradi česar je treba najprej spremeniti državno uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja. Šele ko bo uredba spremenjena, bo možna tudi sprememba občinskega prostorskega načrta. Po informacijah občine je sprememba uredbe tik pred sprejemom na vladi.

Na občini poudarjajo še, da so s prebivalci črnih gradenj v Tomačevem zelo pogosto v stiku, že pred časom pa je občina sodelovala tudi pri zagotavljanju električne energije, ko jim jo je dobavitelj prekinil. Prav tako je MOL pristojnim institucijam predlagal ustavitev inšpekcijskih aktivnosti.

Črnograditelji preprečili izklop elektrike
V Tomačevu napeto zaradi elektrike
Črnograditelji preprečili izklop elektrike
V Tomačevu napeto zaradi elektrike