Protest v podporo Borisu Popoviču pred ustanovno sejo novega mestnega sveta v Kopru. Foto: STA Foto:
Protest v podporo Borisu Popoviču pred ustanovno sejo novega mestnega sveta v Kopru. Foto: STA Foto:
Protest in ustanovna seja Mestne občine Koper

V Kopru se je na konstitutivni seji sešel novoizvoljeni mestni svet. Svetniki so v razpravi večkrat poudarili, da je občinski svet politični organ in ne sme sklepati o pritožbah. Prav bi bilo, da se odločitev prepusti upravnemu sodišču, je na koncu seje mandatne komisije, s katero so poskrbeli za več kot dveinpolurno prekinitev konstitutivne seje, še poudaril član mandatne komisije Janez Starman.

S to pritožbo ni bilo dokazano, da bi bilo ob sprejetju Popovičeve pritožbe lahko kar koli drugače oziroma da bi se spremenil volilni izid, so še ugotovili v mandatni komisiji. Ob koncu seje je komisija sprejela sklep, da se Popovičevi pritožbi ne ugodi, in to iz razlogov, ki jih je že navedla občinska volilna komisija.

Popoviču so tako omogočili, da se kar najhitreje pritoži na upravno sodišče, ki naj o njegovi pritožbi odloča po hitrem postopku. V razpravi ob razložitvi glasu je Marjan Križman (SD) poudaril, da je tudi dostojen umik častno dejanje in pravo sporočilo javnosti. Maja Tašner Vatovec (Levica) pa je dejala, da so se volivci odločili za spremembe in je zato treba spoštovati njihovo voljo.

V nadaljevanju so svetniki na predlog mandatne komisije potrdili predlog mandatne komisije in potrdili mandat novemu županu Alešu Bržanu ter tako zavrnili pritožbo Popoviča. Od 30 navzočih svetnikov je za tak predlog sklepa glasovalo 20 svetnikov, deset pa jih je bilo proti. Koprski mestni svet sicer sestavlja 33 svetnikov, od tega trije mandati pripadajo predstavnikom italijanske narodne skupnosti. Večina, ki bi omogočila potrditev izida volitev ali pa potrditev Popovičeve pritožbe, je torej 17 glasov.

"Nima smisla, da se o današnjem dogajanju sploh pogovarjamo, saj vidite, da se še o sedežnem redu nismo mogli dogovoriti," je po koncu seje povedal Popovič in ob tem ni želel potrditi niti zanikati, da bo vložil pritožbo na upravno sodišče.

Bržan pa je dejal, da pričakuje, da bo že v ponedeljek začel delo in da bodo tam tudi zaposleni, s katerimi se želi pogovoriti. Med prvimi nalogami, ki jih bo treba uresničiti, bo priprava občinskega proračuna, saj bo koprska občina začela leto 2019 z začasnim financiranjem po dvanajstinah.

Protestniki so vzklikali: "Popota ne damo, Popo je naš!"
Pred stavbo Mestne občine Koper se je uro pred začetkom konstitutivne seje mestnega sveta zbralo okoli 100 protestnikov v podporo nekdanjemu županu Borisu Popoviču. S seboj so nosili transparente z napisi Borisa ne damo! in Boris je naš ter napovedali tudi podporo pred začetkom konstitutivne seje v bližnji Pretorski palači.

Podporniki Popoviča so pojasnili, da ne želijo menjave za nekaj, kar deluje. "Popovič je bil dober župan, veliko je naredil za Koper, zato želimo, da ostane še naprej župan," je dejala ena izmed podpornic. Slišati je bilo tudi, da Bržana ne poznajo in zato ne vedo, kako bi vodil občino v prihodnje.

Popovič se lahko pritoži na upravno sodišče
Drugi krog županskih volitev, v katerem sta se 2. decembra pomerila Popovič in Bržan, je bil izredno tesen. Po preštetju glasovnic po pošti je občinska volilna komisija dan po volitvah za zmagovalca razglasila Bržana, razlika pa je znašala le sedem glasov. Na odločitev sta se oba pritožila, a je volilna komisija obe pritožbi zavrnila. Pri pretresanju ugovorov je sicer opravila štetje na enem izmed volišč, tako da se je razlika v glasovih še nekoliko povečala v korist Bržanu, ki je prejel 13.921 glasov, Popovič pa 13.904.

Popovič je nato napovedal, da se bo pritožil na občinski svet in predlagal ponovno štetje glasovnic. Ker je občinski svet pritožbo zavrnil, se kandidat lahko zdaj pritoži še na upravno sodišče, ki mora o pritožbi odločiti v 30 dneh. O morebitni pritožbi na to odločitev pa odloča vrhovno sodišče v 30 dneh.

Protest in ustanovna seja Mestne občine Koper