Novo Brdo. Foto: BoBo
Novo Brdo. Foto: BoBo

"Odpiramo eno večjih sosesk v našem stanovanjskem fondu. 174 stanovanj je velika pridobitev, predvsem za vse tiste, ki potrebujejo streho nad glavo," je dejal direktor občinskega sklada Sašo Rink. Soseska, skupaj z delom, kjer Stanovanjski sklad RS (SSRS) gradi še 498 javnih najemnih stanovanj, je po njegovih besedah eden od primerov zglednega sodelovanja lokalne in državne ravni.

Načrtovanje projekta je po Rinkovih besedah potekalo brez ovir, tudi gradnja je kljub epidemiji potekala gladko, projekt je končan v terminskem roku in v zastavljenem finančnem okviru. Vrednost investicije je 20,2 milijona evrov, od česar je 9,9 milijona evrov posojila SSRS-a.

Gradbeno dovoljenje je bilo izdano leta 2018, uporabno dovoljenje so pridobili marca letos.

Sosesko občinskih stanovanj sestavlja šest večstanovanjskih objektov dveh tipov in paviljon, nestanovanjska večnamenska stavba. V dveh stanovanjskih stavbah tipa A je po 45 stanovanjskih enot, v štirih stavbah tipa B pa po 21 stanovanjskih enot. Stanovanja so velika od 24 do 77 kvadratnih metrov, od 174 stanovanj jih je 18 prilagojenih za osebe z različnimi oblikami oviranosti.

Slovenija bi potrebovala 10.000 najemnih stanovanj

S takšnimi soseskami uveljavljamo stanovanjsko strategijo, katere glavni cilj so dodatna javna najemna stanovanja, je dejal minister za okolje in prostor Andrej Vizjak ter spomnil, da je po ocenah v državi potrebnih okoli 10.000 dodatnih najemnih stanovanj, od česar naj bi jih do leta 2026 zagotovili okoli 5000. Izrazil je zadovoljstvo, da so zgrajena kakovostna stanovanja, kar krepi standard javnih najemnih stanovanj v Sloveniji.

Gradnjo javnih najemnih stanovanj bo olajšala novela stanovanjskega zakona, ki bi lahko bila po Vizjakovih besedah v DZ-ju sprejeta ta mesec, med drugim pa bo skladom omogočila več denarja za vzdrževanje obstoječega fonda stanovanj in za gradnjo novih, dodatna stanovanja za najem pa bi lahko zagotovila prek javne najemniške službe.

Ljubljanski župan Zoran Janković je poudaril pomen sodelovanja med občinskim in državnim stanovanjskim skladom ter tudi z ministrom Vizjakom. Stanovanja so na eni lepših lokacij v Ljubljani, v neposredni bližini je v gradnji tudi nova šola, veliko je zelenja, projekt je bil dobro voden, je povedal župan. "Dejstvo je, da se tu vidi, kako je, če sodeluje stroka. Če stroki prepustimo, je stvar zelo enostavna," je dodal.

Izvajalca gradnje, glavni izvajalec TGH in njegov partner ANDE inženiring, sta ob odprtju soseske osnovnima šolama Vrhovci in Vič predala po 5000 evrov donacije, pri čemer je župan ob predaji donirani znesek "popravil" na po 10.000 evrov.

Nova stanovanjska soseska na Povšetovi

Občinski stanovanjski sklad je danes v prostorih na sedežu sklada odprl tudi razstavo, na kateri so na ogled arhitekturno-urbanistične rešitve za novo stanovanjsko sosesko Mestni kare Povšetova, kjer bo na območju zdajšnjega zbirnega centra Vo-ka Snage ob Povšetovi ulici predvidoma 361 javnih najemnih stanovanj in nestanovanjski del z zbirnim centrom ter spremljevalnimi dejavnostmi.