Kot poroča TV Slovenija, je protestnik, ki so ga policisti zjutraj zadržali, v UKC Ljubljana na opazovanju. Pri uporabi prisilnih sredstev je bil po navedbah policije lažje poškodovan, zagotovili so mu zdravstveno pomoč. Foto: Zajem zaslona
Kot poroča TV Slovenija, je protestnik, ki so ga policisti zjutraj zadržali, v UKC Ljubljana na opazovanju. Pri uporabi prisilnih sredstev je bil po navedbah policije lažje poškodovan, zagotovili so mu zdravstveno pomoč. Foto: Zajem zaslona

Kot navaja zagovornik lastnikov zemljišč Klemen Golob, je težava v tem, kako se postopek vodi. Kot pravi, ni ne zakonske podlage za intervencijo policije kot tudi ne veljavne odločbe, ki bi dovoljevala geodetsko odmero območja po zasebni lastnini, na katero vsi lastniki prav tako niso bili vabljeni. "Meritve se kljub temu opravljajo in pravilno bi bilo, da bi geodet lastnike obvestil, da bodo tega dne opravili geodetske odmere," je prepričan.

Zastopnik MOL-a Primož Krapenc meni drugače: "Vabila niso potrebna. Z odločbami upravne enote se je služnost neposredno vzpostavila. Mi smo na tem mestu zgolj zato, da se prevzame še posest v skladu z odločbami, ki so bile izdane po nujnem postopku po zakonu o urejanju prostora."

Lastniki mestni občini očitajo nepravnomočnost odločbe o začasni služnosti na zemljiščih, saj so se nanjo pritožili. "Torej mora pred sodiščem prestati test zakonitosti in pravilnosti. Tega pa ni," je poudaril Golob.

Da so odločbe upravne enote neposredno izvršljive in da zato ni treba izvajati nadaljnjega postopka ter pridobiti začasne odredbe, pa je zatrdil odvetnik občine Primož Krapenc, ki je prepričan, da ima občina pravno podlago za nadaljevanje del. "Žal ne gre drugače. To ni nikomur ljubo, da se dela nadaljujejo z asistenco policije, saj je sicer izvajalcem onemogočeno mirno nadaljevanje del," je dodal.

Prikolice in traktorje, ki so jih lastniki zemljišč pripeljali na svoje parcele, so ob grožnjah policije, da jih bodo odstranili oni, nato odstranili sami.

Na policiji so sporočili, da so bila med izvajanjem asistence, ki so jo nudili policisti, zaradi kršitve javnega reda in miru uporabljena prisilna sredstva in pridržanje zoper osebo, ki je bila nato v postopku lažje poškodovana, a so ji zagotovili zdravstveno pomoč. Dodatne okoliščine pa še preiskujejo, je poročala TV Slovenija. Odvetnik Golob je zatrdil, da policija ne sme asistirati pri izvrševanju služnosti. Policija je pojasnila, da so asistenco nudili na zakonski podlagi, ki pravi, da policija lahko zagotavlja pomoč pri izvajanju javnih pooblastil, če pričakujejo upiranje.