Gradbišče kanala C0 pred časom. Foto: BoBo
Gradbišče kanala C0 pred časom. Foto: BoBo

Sodišče je presodilo, da Slovenija ni izpolnila zahtev iz evropske direktive o čiščenju komunalne odpadne vode. Komunalna voda, ki vstopa v kanalizacijske sisteme aglomeracije Ljubljana, namreč pred izpustom ni obdelana v sekundarnem postopku čiščenja ali primerljivem postopku, piše v sodbi. Poleg tega Slovenija ni poskrbela, da se izpusti iz komunalnih čistilnih naprav ustrezno spremljajo.

Tožba komisije upravičena le v primeru Ljubljane

V skladu z direktivo morajo države članice zagotoviti, da mestne aglomeracije pravilno zbirajo in čistijo svojo odpadno vodo ter tako odpravijo ali zmanjšajo vse njene neželene učinke. Po mnenju Evropske komisije teh zahtev ne izpolnjujejo štiri slovenske aglomeracije z več kot 10.000 prebivalci – poleg Ljubljane še Trbovlje, Kočevje in Tržič. Glede Kočevja, Trbovelj, Tržiča in Ptuja je komisija pred sodiščem zatrjevala še nekatere druge kršitve.

Sodišče je tožbo komisije za upravičeno ugotovilo le v primeru Ljubljane. V preostalem delu jo je razglasilo za nedopustno in jo zavrnilo.

Glede aglomeracije Ljubljana je zapisalo, da je neizpolnitev obveznosti iz direktive dokazana. Ob tem je spomnilo, da Slovenija tega med predhodnim postopkom ni izpodbijala, kršitve direktive pa da je pojasnjevala s pomanjkanjem infrastrukture.

Slovenija naj bi kršitve odpravila v okviru izvedbe projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje, ki pa ni bil dokončan v roku, kot ga je določila Evropska komisija, je zapisalo sodišče.

Med rešitvami sporni projekt C0

Projekt v vrednosti 111 milijonov evrov, za katerega je Slovenija prejela tudi evropska sredstva, bi moral biti končan do leta 2021. Del tega projekta je tudi izgradnja povezovalnega kanala C0, ki bo povezal kanalizacijska sistema Medvod in Vodic z osrednjo ljubljansko čistilno napravo. A pri gradnji se zapleta, saj naj bi bil sporen z vidika zaščite pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika.