Gradnja kanala C0. Foto: BoBo
Gradnja kanala C0. Foto: BoBo

Predsednica komisije Anja Bah Žibert (SDS) je v izjavi za medije izrazila veselje nad tem, da so se ljudje odzvali pozivu, da sodelujejo pri delu komisije DZ-ja o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika z obveščanjem o morebitnih informacijah in dodatnimi gradivi o projektu.

Kot je dejala, so se poleg Mihe Jazbinška iz organizacije Alpe Adria Green in Jasminke Dedić iz stranke Vesna – zelena stranka odzvali tudi drugi posamezniki, gradiva pa prihajajo tudi od tistih, ki jih je komisija pozvala k predaji dokumentacije. "Upam, da bomo lahko čim prej nadaljevali delo. Komisija bo delala na 120 obratih, ker želimo priti zadevi do konca," je napovedala.

Jazbinšek: Pogodba iz leta 2011 je začetek napak

Nekdanji ljubljanski mestni svetnik Jazbinšek je med dokumenti, ki sta jih z Dedićevo predala komisiji, izpostavil okoljsko poročilo v okviru izvedbenih del občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana (MOL) iz leta 2010, vodno soglasje iz leta 2013, ki ga do zdaj po njegovih besedah "nihče še ni analiziral tako, kot bi ga moral, in zanemarja to, da sta na kanalu dva odseka", ter dopis organizacije Alpe Adria Green s ključno pogodbo o začetku projekta, podpisano med župani Medvod, Vodic in Ljubljane kot nosilne občine iz leta 2011. "Ta pogodba je začetek napak na tem projektu," je dodal Jazbinšek.

Ob tem je spomnil, da so v Alpe Adria Green in stranki Vesna vložili pobudi za izrek ničnosti vodnega soglasja in štirih vodnih dovoljenj, ki se nanašajo na parcele v Vižmarjah in na Ježici. "V teh pobudah je zelo veliko obrazložitev, s tem se mi zdi, da smo dali material, ki ga bo zanimivo analizirati tudi v okviru preiskovalne komisije, ker je to neki dokazni material za določene kršitve," je poudaril.

"Birokratski zločin"

Jasminka Dedić je povedala, da so bili v zadnjih nekaj mesecih pri ljubljanskem mestnem svetu in vladajočih strankah "bolj ali manj neuspešni" s pobudo, da bi se gradnja kanala C0 ustavila. "Ko so bili vsi naši napori zavrnjeni, smo sklenili, da moramo očitno iti po težji poti – zbrati in dati na kup vso dokumentacijo, ki je je ogromno," je dejala in dodala, da sta z Jazbinškom komisiji predložila tudi seznam različnih pravnih podlag, dokumentov ministrstev in ljubljanske mestne občine, pozivov civilne družbe ter strokovnih podlag, ki zajema obdobje štirih desetletij.

"Kanal C0 kaže, kako je birokratski zločin, ki se je zgodil leta 2011 s podpisom pogodbe med župani, prerasel v vsedržavni problem," je še ocenila Dedićeva. Če bo ljubljanska mestna občina dobila uporabno dovoljenje in se bo kanal začel uporabljati, pa se bo birokratskemu zločinu po njenih besedah pridružil "tudi zločin do okolja ter zdravja in blaginje ljudi".

Dosedanje delo preiskovalne komisije

Preiskovalno komisijo je DZ na zahtevo poslancev SDS-a – s podpisi so se jim pridružili tudi člani druge opozicijske stranke NSi – odredil 4. julija. Ustanovna seja komisije je bila 17. julija. Na drugi seji konec avgusta so člani komisije sprejeli sklep o izvedbi pripravljalnih preiskovalnih dejanj, s katerimi so od deležnikov zahtevali dokumentacijo za potrebe izvedbe odrejene preiskave.

Komisija bo ugotavljala politično odgovornost in drugo odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma političnega vmešavanja v gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in zaradi suma, da so oziroma so bili postopki pri tem vodeni nepregledno, nezakonito in z izigravanjem zakonodaje s področja gradenj, urejanja prostora in varstva okolja ter za morebitno spremembo zakonodaje, ki je vezana na izdajo gradbenih dovoljenj, urejanja prostora in varstvo okolja.