Foto: TV Slovenija/posnetek zaslona
Foto: TV Slovenija/posnetek zaslona

Ministrstvo za podnebje in energijo pa je te dni v odločbi pritrdilo mnenju lastnikov zemljišč, da je za zgraditev kanala potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Njihov odvetnik pravi, da so zato vsa doslej pridobljena gradbena dovoljenja nična.

Kmetje so izpodbijali dva sklepa agencije za okolje (Arso) iz let 2015 in 2016, da za posamezne dele kanala C0 ni treba izdelati študije presoje vplivov na okolje. Arso je sicer leta 2020 svojo odločitev spremenil in nekako povozil svoje prejšnje mnenje, s tem pa kmetom prikimal, je poročal novinar TV Slovenija Luka Svetina.

Sorodna novica Jasminka Dedić: Kanal C0 je iz birokratskega zločina prerasel v vsedržavni problem

Ker je občina s pritožbo takrat zamudila, zdaj tožijo ministrstvo, češ da Arso ne more kar tako spreminjati svojih odločitev. Kanal pa so kljub temu gradili naprej.

TV Slovenija je pridobila sklep ministrstva za podnebje in energijo iz 4. septembra letos, v katerem so pritožbo kmetov zavrgli, z obrazložitvijo, da nimajo pravnega interesa, saj je Arso leta 2020 že odločil, da je presojo vplivov na okolje treba izvesti.

Odvetnik lastnikov zemljišč Klemen Golob je za TV Slovenija povedal, da od ministrstva za naravne vire in prostor zdaj terjajo odgovor na vprašanje, zakaj gradbenih dovoljenj ne prekliče. To bi v praksi pomenilo odstranitev kanala iz okolja. Na odgovore ministrstva čaka tudi TV Slovenija.

Kanal C0 kot celota še ni izgrajen, in sicer na odseku pri hipodromu v Stožicah, kjer se znova zapleta pri pogajanjih z lastniki zemljišč.

TV Slovenija je sicer pridobila tudi vlogo ljubljanske občine za gradbeno dovoljenje. Občina je vlogi priložila stare dokumente Arsa iz let 2015 in 2016, ki niso več aktualni, saj je Arso vmes svoje mnenje že spremenil.

Zaključena dela na spornem delu kanala C0