Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.
Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Podiranje nadvoza nad Dunajsko cesto v Ljubljani je ena najbolj zapletenih faz v sklopu gradnje novega Potniškega centra Ljubljana. V okviru gradnje nadomestnega železniškega nadvoza je bil doslej odstranjen celoten južni del nadvoza, zabetonirani so bili piloti ter izvedene pilotne grede, krajni oporniki in vmesne podpore južnega dela novega nadvoza.

Med popolno zaporo bodo izvedli montažo jeklenega nosilca za sovprežno armirano betonsko konstrukcijsko ploščo čez nadvoz, pozneje bodo sledili še montaža jeklenih nosilcev in dela na zgornjem ustroju železniške proge na objektu.

Na ljubljanski občini udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

Do 27. junija, ko je predvideno rušenje severnega dela nadvoza, bodo potekala dela za preusmeritev železniškega prometa na novi del objekta ter pripravljalna dela za rušenje severnega dela obstoječega nadvoza čez Dunajsko cesto.