Golob in Janković v Sneberjah. Foto: BoBo
Golob in Janković v Sneberjah. Foto: BoBo

V načrtu je graditev novega nasipa, ki bo v prihodnjih ujmah obvaroval naselje pred najhujšim. Po besedah ljubljanskega župana Zorana Jankovića se končujejo hidrološke preiskave, sledila bo priprava projekta za izvedbo. "Mi se bomo dogovorili z našimi izvajalci in se zavezujemo, da bodo pripravili PZI do konec julija. Do 30. 6. mora biti narejen. V tem času bomo šli s krajani s sneberškega nabrežja do lastnikov zemljišč, da odkupimo potrebno pot oziroma dobimo pravico graditi."

Po pripravljenem PZI-ju bo direkcija za vode pripravila razpis za izvajalca del. "Začetek del se pričakuje še letos na podlagi takega terminskega načrta, kot je zagotovilo mesto, da bo končano. Prihodnje leto bo izvedba lahko zaključena," je obljubil minister za naravne vire in prostor Jože Novak.

Hidrotehnik Rok Fazarinc je navedel: objekt je umeščen v prostor, ve se, na kakšnih površinah bo izveden, znani so tudi osnovni gabariti projekta in dokončno definirane njegove funkcije. "Nasip, ki ima tesnilno jedro in ki ima drenažo oziroma odvod precejnih vod. Del nasipa bo služil kot cesta do posameznih območij ob Savi."

Nov nasip bo približno meter višji od obstoječega in bo potekal vzporedno s hidravlično gladino visoke vode Save. "Trasa tega nasipa mora potekati po takih območjih, da ohranimo čim več razlivnih površin Save," je še dodal Fazarinc.

Premier Robert Golob pa je napovedal, da bo vlada v maju sprejela sanacijski načrt za gradnjo odpornejše infrastrukture v prihodnjih petih letih, da bo v podobnih ujmah manj škode in manj strahu med ljudmi.