Mariborski mestni svet. Fotografija je nastala lani. Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik
Mariborski mestni svet. Fotografija je nastala lani. Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik

Mestni svetniki so potrdili nove cene odvajanja komunalne odpadne vode, omrežnine in črpanja blata, s čimer se položnica za povprečno gospodinjstvo znižuje za nekaj evrov. Niso pa potrdili predlaganega zvišanja cen javnih vrtcev, čeprav je Brigita Gajzer Pliberšek z občinskega urada za vzgojo in izobraževanje ponovila, da plačila staršev še vedno ostajajo najnižja med mestnimi občinami. Proti je glasovalo 17 mestnih svetnikov. 19 pa jih je bilo proti predlaganemu znižanju občinskih subvencij za plačilo vrtcev.

Župan: Upam, da veste, kaj s tem delate

Svetniki se ob tem niso javili k besedi, da bi pojasnili svojo odločitev, župan Saša Arsenovič pa jih je opozoril na nujna vlaganja v vzgojno-izobraževalne ustanove. "Sprejemanje političnih odločitev ni nujno všečno ... Upam, da veste, kaj s tem delate, kako naše premoženje propada," je dejal. "3000 staršev se dotika sofinanciranje, 13.000 otrok pa hodi v vrtce in šole, ki imajo zaradi tega slabši servis in celodnevno počutje, zaradi pet evrov na položnici v času najnižje brezposelnosti v zgodovini Slovenije," je poudaril.

Lokalni program za kulturo

Nekaj pomislekov so imeli mestni svetniki tudi glede lokalnega programa za kulturo za obdobje 2024–2027. Po ocenah Liste kolesarjev in pešcev je dokument neambiciozen in "namesto da bi odgovarjal na potrebe mlajših generacij ustvarjalcev, producentov in občinstva, je videti bolj kot popis stanja v službi županovega omejenega razumevanja področja kulture".

V drugi obravnavi so mestni svetniki potrdili predlog za uvedbo kadrovskih štipendij. Poleg obstoječih štipendij za nadarjene dijake in študente bo tako občina podeljevala kadrovske štipendije, katerih prejemniki se bodo po končanem izobraževanju morali zaposliti v občinski upravi ali zavodih, kot so vrtci, šole in zdravstveni domovi. V svetniški skupini Gibanja Svoboda so bili sicer kritični, ker menijo, da bi kadrovske štipendije morale veljati tudi za zaposlitev v drugih javnih zavodih, kot so UKC Maribor, srednje šole ali domovi za starejše.

Prenovo sistema javnega potniškega prometa, ki zajema preureditev linij mestnih avtobusov, so potrdili z dopolnilom, da linija z Gaja ostane povezovalna linija in tako vozi potnike tudi v center mesta. Dokument so sprejeli po skrajšanem postopku, da bi se nov režim lahko začel uveljavljati že med poletnimi počitnicami, ko je na avtobusih manj ljudi in se lahko do jeseni uvedejo še morebitne nujne prilagoditve.

V prihodnje bo v Mestni občini Maribor hranjenje prostoživečih živali prekršek, župan pa je tokrat uspel tudi s predlogom za uvedbo plačljivega parkiranja na javnih parkiriščih ob sobotah. A namesto sprva predlagane plačljivosti med 8. in 16. uro je župan po posvetu s svetniškimi skupinami predlagal od 8. do 13. ure. Še vedno to velja le za strogo središče mesta, medtem ko bo drugod parkiranje v soboto še vedno brezplačno.

Obenem so mestni svetniki podaljšali plačljivo parkiranje ob delovnih dneh z 19. na 20. uro, cene parkiranja pa se ne spreminjajo.

Nova zdravstvena postaja Tezno

Mestni svet je potrdil investicijsko dokumentacijo za izgradnjo nove zdravstvene postaje Tezno, ki bo po projektantski oceni stala 20,7 milijona evrov. "Gremo naprej, potem ko nam je uspelo zgraditi zdravstveno postajo Magdalena, ki smo jo danes odprli," je dejal župan.

Točke, ki so se nanašale na poslovanje, imenovanje nadzornikov in prejemke v Javnem holdingu Maribor, so na predlog opozicije umaknili. So pa brez razprave potrdili rebalans letošnjega proračuna, katerega prihodki se z zdajšnjih 169,3 milijona evrov povečujejo na 173,6 milijona evrov. Večino dodatnih prihodkov predstavlja najemnina od nedavno prevzete centralne čistilne naprave.

Varnostne razmere v občini

Direktor mariborske policijske uprave Beno Meglič je podal informacijo o varnostnih pojavih na območju Mestne občine Maribor v letu 2023. Kot je dejal, so lani obravnavali za dobro tretjino več kaznivih dejanj kot leto prej in jih preiskali v skoraj 48 odstotkih, najpogosteje je šlo za tatvine, goljufije in poškodovanje tuje stvari. Med uspešno končanimi preiskavami je omenil rope na bencinskih servisih in serijske požige vozil. Še vedno pa upada število kršitev javnega reda in miru ter varnosti ljudi. Štiri odstotke je bilo več prometnih nesreč, nekoliko višji je tudi delež vinjenih povzročiteljev prometnih nesreč.

Mestni svetniki so v pripombah zahtevali več dejavnosti policije zoper mamila, nedovoljeno vožnjo po območju za pešce ali po Pohorju, divjo vožnjo, tatvine koles in napade na manjšine. "Maribor je varno mesto," je na pomisleke glede tega odgovoril Meglič.