Med večjimi naložbami, ki jih predvideva proračun, je obnova zahodne tribune stadiona Ljudski vrt. Foto: Reuters
Med večjimi naložbami, ki jih predvideva proračun, je obnova zahodne tribune stadiona Ljudski vrt. Foto: Reuters
Leta 2018 začetek obnove Ljudskega vrta

Medtem ko so v marca sprejetem proračunu za leto 2018 načrtovali prihodke 95,6 milijona evrov, so te s spremembami zdaj zaradi načrtovanih državnih in evropskih virov zvišali na 112,2 milijona evrov. Odhodki bodo višji za več kot 26 milijonov evrov, saj je prvotno sprejeti proračun na tej postavki načrtoval 98 milijonov evrov, zdaj se je številka dvignila na 124,8 milijona evrov. Spremembe proračuna ob prvotnih petih milijonih predvidevajo še dodatnih šest milijonov evrov posojila.

V predvolilnem letu ekipa župana Andreja Fištravca poleg obnove zahodne tribune Ljudskega vrta načrtuje še nekatere nove naložbe, med drugim nakup objekta Probanke za potrebe Mariborske knjižnice. V ta namen bo mariborska občina porabila celoten kreditni potencial, ki si ga je letos zagotovila z reprogramom starih posojil, je pojasnila predstavnica urada za finance Mateja Cekič.

Dodatno posojilo za novo knjižnico
Občina bo večji del dodatnega posojila namenila za nakup stavbe Probanke, ki je zdaj v lasti DUTB-ja, kamor namerava občina preseliti knjižnico. Med večjimi evropsko sofinanciranimi projekti so še ureditev nabrežja Drave, Vojašniškega trga s Sodnim stolpom, Vinogradniškega muzeja in Mestnega parka, pa tudi prenova Koroške ceste in gradnja povezovalnih cest v Poslovni coni Tezno. Več denarja bodo namenili še za gradnjo kanalizacije, med prioritetami sta tudi prenova Trga svobode in postavitev odra na Dravi.

Ljudski vrt za prikrivanje drugih postavk?
Ekipi župana Fištravca je s tem, ko so o podpori prepričali svetnike SMC-ja, uspelo doseči tudi podporo za sprejetje proračuna po skrajšanem postopku. Na prejšnji seji so svetniki zahtevali daljši, dvostopenjski postopek. Prepričani so bili, da je želel Fištravec z izpostavljanjem Ljudskega vrta zakriti druge po njihovem mnenju sporne spremembe proračuna.

Župan je danes zavrnil tovrstne namige in poudaril, da gre pri spremembah za razvojne prioritete mesta, ki so se jih lahko lotili šele po tistem, ko jim je uspelo pridobiti dodatna sredstva iz Bruslja in od države in ko so poskrbeli za odplačilo starih grehov prejšnjih vodilnih garnitur mesta.

Protesta Viol ni bilo
Del svetnikov je terjal opravičilo podžupana Saše Pelka, ki je na družbenih omrežjih ustvaril vtis, da nasprotujejo obnovi Ljudskega vrta, zaradi česar so bili deležni celo groženj, vse skupaj pa je nazadnje vodilo do prekinitve seje. Pelko je danes sicer obžaloval dogajanje z besedami, da je morda kdo napačno razumel njegov namen, vendar nekateri prizadeti svetniki opravičila niso sprejeli.

Nekateri člani navijaške skupine Viole so po četrtkovi seji pozvali celo k protestom pred mestno občino v času današnje seje, a je vodstvo Viol nato sporočilo, da se ograjuje od napovedanega shoda pred občino. Enako so ravnali tudi v Nogometnem klubu Maribor, pred sejo tako na cesti pred mestno hišo ni bilo protestnikov.

Leta 2018 začetek obnove Ljudskega vrta