Minister za javno upravo Rudi Medved je zaradi očitkov zaposlenih o neprimernih delovnih pogojih razrešil načelnico novogoriške upravne enote Patricijo Muršič. Foto: Radio Koper

Ta očitke zavrača, drugače menijo zaposleni.

Z razrešitvijo načelnice novogoriške upravne enote Patricije Muršič je delu zaposlenih vsekakor odleglo. Kajti minister za javno upravo Rudi Medved je v obrazložitvi razrešitve med drugim povedal: "V tem primeru imamo pač na upravni enoti problem, ker ne samo, da so ljudje nezadovoljni, ustvarila sta se tudi dva tabora. Kar je pa tako rekoč za nekoga, ki bi želel delati na tem mestu, še bolj obremenjujoče."

Ministrstvo je z dozdajšnjo načelnico opravilo več razgovorov, a se odnosi med vodstvom upravne enote in zaposlenimi niso izboljšali, prihajale pa so tudi zelo konkretne anonimke, dodaja minister Medved: "Podlaga za to, da vemo, kakšne so razmere znotraj upravne enote, pa so bile seveda tudi te anonimke. Ampak tudi še kaj drugega."

Po anketi, ki jo je ministrstvo opravilo med zaposlenimi, jih je kar polovica nezadovoljnih z vzdušjem in obremenitvami, več kot tretjina pa je opozarjala na mobing, povzema sindikalna zaupnica na novogoriški upravni enoti Mira Skočir: "Kar precej pritožb je prišlo neposredno na sindikat. Veliko pritožb je bilo tudi anonimnih, neposredno na sindikat ZDOS-a. Posebej so se nanašali na neprimeren odnos načelnice do zaposlenih. Konkretno: nekomunikacija, nedostopnost."

Odziv smo poskušali dobiti tudi od razrešene načelnice Patricije Muršič, a ne želi dajati izjav.

Medved odstavil načelnico novogoriške upravne enote