UE Radovljica je znova zavrnila zahtevek ljubljanske nadškofije po vrnitvi dela obrežja Bohinjskega jezera. Foto: BoBo
UE Radovljica je znova zavrnila zahtevek ljubljanske nadškofije po vrnitvi dela obrežja Bohinjskega jezera. Foto: BoBo

Želimo ohraniti to, kar je javno dobro, dostopno vsem

Franc Kramar, župan Bohinja

Župan je javno izjavil, da je bil del obale razglašen za javno dobro samo zato, da bi onemogočili vračilo Nadškofiji Ljubljana v naravi.

Nadškofija Ljubljana

znova zavrnila vračilo dela priobrežnega pasu Bohinjskega jezera in priznala odškodnino v obliki obveznic.

Ljubljanska nadškofija je v povezavi z vračilom dela obrežja Bohinjskega jezera že večkrat predstavila stališče, da ni ovir za vračilo v naravi. Upravna enota (UE) Radovljica je kljub temu z odločbo ponovno zavrnila vrnitev v naravi in za 3698 kvadratnih metrov zemljišča določila odškodnino v obliki obveznic v višini 871 evrov.

Spomnimo, da je upravna enota tudi prvi zahtevek za vračilo v naravi zavrnila, a je nato kmetijsko ministrstvo po pritožbi cerkvene strani takrat zahtevalo ponovitev postopka. Vendar upravna enota z novim odlokom vztraja, da zahtevanih zemljišč ni mogoče vrniti v naravi, ker gre za vodna zemljišča, kar lahko po zakonu o vodah predstavlja oviro za vračanje v naravi. Upoštevali so tudi odlok, s katerim je bohinjska občina del, ki ga zahteva cerkev, z odlokom zaščitila kot javno dobro.

Bohinjski župan Franc Kramar je z odločitvijo zadovoljen: "Želimo ohraniti to, kar je javno dobro, dostopno vsem". Državna odškodnina v obliki obveznic je primerno nadomestilo, je prepričan.

Pritožba nadškofije
Nadškofija Ljubljana je zoper odločitev UE-ja Radovljica medtem že vložila pritožbo. Več kot 70 odstotkov zemljišč na bregu Bohinjskega jezera je že v zasebni lasti, so navedli v tiskovnem uradu nadškofije. Obrežje se je v denacionalizacijskih postopkih pri isti upravni enoti vedno vračala v zasebno lasti, opozarjajo na dvojna merila.

Občina Bohinj je del obrežja prav letos prenesla v last samostojne podjetnice, so še izpostavili in dodali: "Župan je javno izjavil, da je bil del obale razglašen za javno dobro samo zato, da bi onemogočili vračilo Nadškofiji Ljubljana v naravi".

Poziv občine k poravnavi
Bohinjska občina je nadškofijo po odvetniku pisno pozvala k dogovoru o poravnavi. To pomeni, da bi se v zameno za odškodnino ohranili priobrežni pas, pot k slapu Savica in slap Savica v državni lasti, saj gre za naravne vrednote. Od države pa potem Kramar pričakuje, da bi bi prenesla ta zemljišča v občinsko last.

S poravnavo bi rešili nekatere dolgotrajne denacionalizacijske postopke na območju Bohinja, kjer ima Cerkev sicer v lasti že več zemljišč, med drugim prireditveni prostor Pod skalco, pa tudi zemljišča z gostinskimi objekti, ki jih oddaja v najem.

Na Nadškofiji Ljubljana poravnavne ponudbe Občine Bohinj še niso prejeli, zato je še ne morejo komentirati.

Želimo ohraniti to, kar je javno dobro, dostopno vsem

Franc Kramar, župan Bohinja

Župan je javno izjavil, da je bil del obale razglašen za javno dobro samo zato, da bi onemogočili vračilo Nadškofiji Ljubljana v naravi.

Nadškofija Ljubljana