Gradbena jama v okviru Tobačne. Foto: BoBo
Gradbena jama v okviru Tobačne. Foto: BoBo


Avstrijska družba RN Bautreger bo za nakup tega dela Imosove stečajne mase plačala 25 milijonov evrov in v ta namen je tudi že nakazala aro. Stečajni upravitelj Imosa Grega Erman je RM Bautreger izbral po tem, ko sta družbi KLP in MG Mind za prostor med nekdanjo tobačno tovarno in železniško progo ponudili slaba dva milijona manj. Med ponudniki je bil tudi slovenski izseljenec v Nemčiji Vincent Grabnar, ki pa ni predložil ustreznih bančnih garancij.
Projekt Tobačna mesto predvideva gradnjo devetih stanovanjskih stolpičev in 57 metrov visoke stavbe neposredno ob Tivolski cesti, v kateri bi bil hotel s prostori za kongresno dejavnost. V okviru soseske naj bi bila tudi študentska stanovanja in prostori za različne oblike sobivanja. Do zdaj so pridobljena gradbena dovoljenja za podzemni del, za tri stolpiče in komunalno opremo.
Kompleks se prodaja kot celota, ni pa izključeno, da bodo v nadaljevanju sosesko prodajali več manjšim investitorjem. Avstrijski kupec na slovenskem trgu ni najbolj znan, zato nekateri ugibajo, da utegne za njim stati nekdo močnejši. Kakor koli, zdi se, da bo konjunktura na nepremičninskem trgu in povpraševanje po različnih vrstah hotelske ponudbe, morda zapolnila največjo gradbeno jamo v Ljubljani.
Kot kaže, je to korak naprej k rešitvi deset let trajajočega zapleta, ki je nastal ob nepremičninski krizi in propadu podjetja Imos.