Slišati je bilo pozive, da bi delovanje vadišča oz. število vaj vsaj omejili, če že ne prekinili. Foto: BoBo
Slišati je bilo pozive, da bi delovanje vadišča oz. število vaj vsaj omejili, če že ne prekinili. Foto: BoBo

Minister za obrambo Karl Erjavec meni, da pogledi ministrstva za obrambo (Mors) in postojnske občine niti niso tako različni, treba je le najti ravnotežje med zagotavljanjem pogojev za vojaško usposabljanje in čim manjši vpliv na življenje prebivalcev.

Sogovorniki so poudarjali predvsem potrebo po ohranitvi vodnega vira. Monitoring naj bi pokazal, da na okolje in vodne vire na Počku bolj kot vojska vplivata kmetijstvo in gozdarstvo, čemur pa lokalna skupnost ne verjame. Državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Aleš Prijon je povedal, da so izdelali študijo, ki je pokazala povečano prisotnost nekaterih kovin, vendar pa te ne presegajo mejnih vrednosti za pitno vodo. Tako kaže, da je vpliv vojske na to območje razmeroma majhen, predvsem pa je po njegovih besedah manjši od kmetijstva in gozdarstva.

"Nimamo dostopa do lastnih parcel"

Postojnski župan Igor Marentič je kljub temu prepričan, da je območje vadišča preprosto premajhno za vojaške vaje takšnega obsega, ki poleg tega potekajo še v neposredni bližini naseljenih območij. Zavzel se je vsaj za zmanjšanje obsega vaj, saj naj bi po načrtih letos potekale kar 218 dni v letu. Podžupan Andrej Poljšak je opozoril, da ni bila opravljena analiza hrupa v času vaj.

Predstavnik civilne iniciative Za pivško kotlino brez streljanja Jože Smrdel je med drugim povedal, da v času vojaških vaj prebivalci nimajo dostopa niti do lastne parcele, dostop pa po možnosti zastražijo kar tuji vojaki. Florjan Poljšak iz te civilne iniciative je dodal, da nekateri lastniki zaradi tega še niso mogli očistiti svojih gozdov po žledu izpred petih let.

Odbor: Nadaljujte dialog

V razpravi članov odbora se je Matej T. Vatovec (Levica) zavzel za zaprtje vadišča, Robert Pavšič iz LMŠ-ja je poudaril, da je nujno treba zaščititi pravico do vodnega vira, Žan Mahnič iz SDS-a pa je med drugim omenil problematiko streljanja s težjimi kalibri v nočnem času.

Odbor je nazadnje s sklepi pozval ministrstvo za obrambo, naj poravna vse v preteklosti dogovorjene finančne obveznosti do občine Postojna. Delovni skupini ministrstva za obrambo in postojnske občine je pozval, naj nadaljujeta dialog in razrešita odprta vprašanja. Do konca leta pa naj Mors v sodelovanju z zainteresirano javnostjo izbere tudi izvajalca ponovnega monitoringa območja vadišča. Vlado pa je odbor pozval, naj zagotovi preveritev alternativnih vodnih virov na omenjenem območju.

Postojnčani ne zaupajo strokovnim podlagam

Na Geološkem zavodu Slovenije so za obrambno ministrstvo izdelali dopolnitve strokovnih podlag za nov državni prostorski načrt (DPN) za osrednje vadišče Slovenske vojske (SV) Poček. Zdaj so javnosti predstavili dopolnitev strokovnih podlag za pripravo DPN-ja za podzemne vode, domačini pa so do ugotovitev Geološkega zavoda zelo nezaupljivi.

Ugotovitev pripravljavcev strokovne podlage v okviru ponovljenega postopka sprejemanja državnega prostorskega načrta za osrednje vadišče Slovenske vojske je že revidiral Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje. Ugotovitev, ki je zapisana v načrtu, je, da je ob doslednem izvajanju zaščitnih ukrepov na Počku tveganje za onesnaženje podzemne vode sprejemljivo.

Cilj te dopolnitve je bil preučiti vplive vseh predvidenih posegov, ureditev in vojaške dejavnosti na podzemne vode, ob tem pa opredeliti tveganja za onesnaževanje podzemne vode. Slednja se kot vir pitne vode pojavi v izviru Malni, izviru pitne vode Vipava in nekaterih manjših izvirih.

Vendar so krajani, ki so se danes udeležili javne predstavitve, do take ugotovitve Geološkega zavoda zelo nezaupljivi. Zato je bilo v razpravi po sami kratki predstavitvi večkrat slišati, da je Kras nepredvidljiv in lahko hitro pride do katastrofe ob že mogoči manjši nesreči. Od pripravljavcev strokovnih podlag so želeli vedeti, kaj je tisto tveganje, ki je še sprejemljivo in kako so prišli do teh ugotovitev.

Čeprav so prisotni strokovnjaki geološkega zavoda večkrat zatrdili, da so ugotavljali ranljivost tal in pronicanje možnih onesnaženih voda v podzemlje tudi z jemanjem vzorcev, so prisotni menili, da je bilo dvakratno vzorčenje odločno premalo za končne točne ugotovitve. Vodja te naloge na Geološkem zavodu Jure Krivic je povedal, da je bilo vzorčenje opravljeno ob nizkem in srednje visokem vodostaju, kar naj bi bilo po njihovem mnenju dovolj.

"Če bodo na Počku dosledno opravljali omilitvene ukrepe, je tveganje na tem območju sprejemljivo," je povedal Krivic. Generalni direktor direktorata za logistiko na obrambnem ministrstvu Željko Kralj je dodal, da bodo pripravljene strokovne podlage sedaj prepustili strokovnjakom direktorata za vode; če ne bodo ustrezne, jih bodo dopolnili in pozneje pripravili še študijo celovite presoje vplivov na okolje.

"Današnja razprava je pokazala, da v preteklem obdobju nismo dovolj komunicirali z lokalnimi skupnostmi, zato obstaja cela vrsta vprašanj, na katera bo treba v prihodnjem obdobju zelo jasno odgovoriti. Zato da razblinimo nekatere dvome in strahove, ki so bili danes izpostavljeni. To so legitimna vprašanja in seveda ministrstvo za obrambo in ministrstvo za okolje in vse druge institucije moramo na ta vprašanja jasno odgovoriti," je ob koncu javne obravnave povedal vodja posebne delovne skupine ministrstva za obrambo za pogajanje z Občino Postojna Boštjan Šefic.

Vaje na Počku se zapletajo